ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

CT-onderzoek met contrastmiddel via de bloedbaan en op indicatie via de mond

(CT-scan)

Een computer-tomografie (CT-scan) laat doorsneden van het lichaam zien, die met behulp van röntgenstraling zijn gemaakt. Op die manier kunnen met de CT-scan verschillende onderdelen van het lichaam in allerlei richtingen worden afgebeeld.

Binnenkort wordt u verwacht op de afdeling Radiologie (röntgenafdeling) voor een
CT-scan van:

O buik
O longen en buik

Wanneer mag u geen CT-onderzoek ondergaan?

Er zijn bepaalde situaties waarin het verstandiger is om een CT-onderzoek niet te laten plaatsvinden. Deze situaties worden contra-indicaties genoemd.

 • Als u zwanger bent of denkt het te zijn, neem dan contact op met uw behandelend arts. Vanwege de gebruikte röntgenstraling kan een CT-onderzoek schadelijk zijn voor een ongeboren kind.
 • Als uw behandelend arts voor u een CT-onderzoek met contrastmiddel in de bloedbaan heeft aangevraagd en u overgevoelig bent voor jodiumhoudende producten, geef dit dan aan bij uw behandelend arts. 

Voorbereiding op het onderzoek

 • Op de dagen rondom het onderzoek moet u ervoor zorgen dat u voldoende vocht drinkt. Dit is nodig voor het veilig kunnen toedienen van het contrastmiddel in de bloedbaan. Daarom geldt dat u op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek én op de dag na het onderzoek twee liter water moet drinken en één kop bouillon.
 • Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra vocht en bouillon drinken niet noodzakelijk.
 • Op de dag van het onderzoek moet u vanaf drie uur vóór het onderzoek nuchter zijn, dat wil zeggen: niet eten en drinken vanaf drie uur vóór de CT-scan.  
 • Soms is het nodig om voor en na het CT onderzoek vocht via een infuus toe te dienen. In dat geval wordt u uitgenodigd voor een dagopname. Extra drinken vooraf is dan niet nodig.
 • Om de darmen goed zichtbaar te maken op de scan moet u een half uur voor het onderzoek een halve liter water drinken. Dit mag u onderweg naar het ziekenhuis doen. Als dit om welke reden dan ook niet wenselijk is, mag u zich ook een half uur voor uw afspraaktijd melden bij de balie van Radiologie. U ontvangt dan een flesje water dat u in de wachtkamer op kunt drinken. Let op: Deze halve liter water mag u dus wel drinken, ondanks dat u nuchter moet zijn.
 • In sommige gevallen is het nodig dat u contrastvloeistof drinkt de dag voor en de dag van het onderzoek. In dat geval ontvangt u hierover een aparte folder. Let op: Het kan zijn dat het bij u de ene keer wenselijk is om contrastvloeistof vooraf te drinken en een andere keer water.

Aandachtspunten vooraf

 • Tip: neem eventueel iets te eten mee voor na het onderzoek.

Verloop en duur van het onderzoek

Aan het begin van het onderzoek vraagt de radiologisch laborant u of u overgevoelig (allergisch) bent voor bepaalde stoffen, bijvoorbeeld jodium. Heel soms reageert een patiënt namelijk met een zogenaamde overgevoeligheidsreactie op het contrastmiddel. De radioloog kan in zo'n geval een medicijn toedienen, waardoor een dergelijke overgevoeligheidsreactie niet of in mindere mate optreedt.

U gaat voor het onderzoek op een beweegbare tafel liggen. Daarna wordt het jodiumhoudend contrastmiddel via een infuusnaaldje in uw arm ingespoten. Dit is nodig om de vaten in het lichaam zichtbaar te maken. In sommige gevallen is het noodzakelijk om ook contrastmiddel via uw anus te laten inlopen. Daartoe wordt een slangetje in uw anus ingebracht.

Vervolgens laat de radiologisch laborant (medewerker van de röntgenafdeling) de tafel automatisch in een ring schuiven in het midden van het CT-apparaat. In deze ring bevindt zich een ronddraaiende bron, die röntgenstraling uitzendt. Met behulp van een computer kunnen zo doorsneden van het lichaam worden weergegeven. Het onderzoek duurt ongeveer twintig minuten.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties
Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Na het onderzoek

 • Na het onderzoek moet u nog 15 minuten in de wachtkamer plaatsnemen. Pas na deze tijd zal de infuusnaald worden verwijderd. Dit gebeurt zodat we bij een eventuele reactie op het contrastmiddel u snel kunnen behandelen met medicijnen. Daarna kunt u in principe weer naar huis.
 • Na het onderzoek is het belangrijk dat u extra drinkt, dat wil zeggen: in ieder geval twee liter. Op die manier raakt u de contrastvloeistof weer snel kwijt uit uw lichaam. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Mocht er tijdens het onderzoek een overgevoeligheidsreactie zijn opgetreden, dan blijft u wat langer onder controle totdat u zich weer beter voelt. Bij eventuele reacties thuis kunt u contact opnemen met uw huisarts of met de afdeling Radiologie.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet raadzaam een auto te besturen of machines te bedienen tot 1 uur na de injectie, in verband met allergische reacties die kunnen ontstaan na toediening van contrastmiddel.

Bovendien zijn verschijnselen als duizeligheid, slaperigheid, vermoeidheid en gezichtsstoornissen gemeld. Als u hier last van krijgt, onderneem dan geen activiteiten die concentratie en een goed reactievermogen vereisen.

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek hoort u van uw behandelend arts.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent, wilt u dan zo spoedig mogelijk uw afspraak afzeggen of verzetten? In uw plaats kunnen we een andere patiënt helpen.

Tot slot

De informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt is wettelijk geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder meer dat de zorgverlener – in dit geval dus de afdeling Radiologie – u in begrijpelijke taal moet informeren over de aard en het doel van een onderzoek, en over de gevolgen of de eventuele risico's ervan. Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u te allen tijde terecht bij de medewerkers van de afdeling Radiologie. De radioloog en/of laborant vertellen tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Radiologie via telefoonnummer (038) 424 28 82. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur.


13 december 2017 5634 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht