ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Gezamenlijk medisch consult voor kinderen (< 12 jaar)

Tijdens een gezamenlijk medisch consult bezoeken enkele patiënten tegelijkertijd hun kinderarts, diabetesverpleegkundige en soms de diëtist. Hier leest hoe dit in zijn werk gaat en wat de voordelen zijn.

Uitleg

Een gezamenlijk medisch consult (GMC) is een andere vorm van polikliniekbezoek, waarbij enkele patiënten tegelijkertijd een afspraak hebben met hun kinderarts, diabetesverpleegkundige en soms de diëtist. Dit biedt de mogelijkheid ervaringen te delen en gebruik te maken van oplossingen en tips van anderen.

Een gezamenlijk medisch consult duurt 90 minuten. In die tijd hebben uw kind en u, samen met ongeveer vijf tot acht andere patiënten (leeftijdgenoten), in een grote spreekkamer een gesprek met uw kinderarts, de diabetesverpleegkundige en soms de diëtist. Net als bij een individuele afspraak mag uw kind met dezelfde personen (ouder, vriend, broer of zus) komen als hij/zij gewend is.

Voor wie

 • Kinderen met diabetes en hun ouders en adolescenten met diabetes die voor een poliklinische controleafspraak komen;
 • Kinderen en hun ouders die interesse hebben in de vragen, tips en ervaringen van andere patiënten;
 • Kinderen en hun ouders die prijs stellen op contact met andere patiënten.

Voorbereiding

Om zo veel mogelijk uit het GMC te halen is het belangrijk dat uw kind en u van tevoren nadenken over wat u wilt vragen of bespreken. Zo bent u er beiden zeker van dat u na afloop van het GMC naar huis gaat met antwoorden op uw vragen en een advies voor de komende periode.

Gang van zaken

Uw kind wordt gewogen en gemeten. Ook zal iemand van het diabetesteam de spuitplaatsen bekijken.

Daarna gaan u en uw kind naar de grote spreekkamer. Na een welkomstwoord en een korte toelichting op de gang van zaken bespreekt de kinderarts met de patiënten één voor één bepaalde onderwerpen die ook tijdens een individuele afspraak aan bod zouden komen. Zo komt ook de situatie van uw kind aan de orde en worden uw vragen beantwoord.

De kinderarts neemt voor elke patiënt apart de tijd en het consult is van hetzelfde niveau als in een individuele afspraak op de diabetespoli.

De gespreksleider zorgt ervoor dat de voordelen van het GMC zo goed mogelijk worden benut. Zo houdt hij/zij in de gaten dat elk kind- en ouderpaar voldoende tijd krijgt en dat het gesprek ordelijk verloopt, zodat alle informatie voor iedereen duidelijk is.

Aan het eind van het GMC maakt de secretaresse een vervolgafspraak en handelt verdere administratie af, zodat u na 90 minuten ook echt klaar bent.

Lichamelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat er tijdens het GMC lichamelijk onderzoek nodig is. Soms kan dit onderzoek met toestemming van uw kind plaatsvinden in het bijzijn van de andere patiënten. Maar als het onderzoek zich daarvoor niet leent of als uw kind en/of u dat niet wilt, is er een aparte onderzoekskamer beschikbaar.

Het GMC is een aanvulling op de gebruikelijke individuele consulten, maar ze kunnen die niet volledig vervangen. Daarom krijgt uw kind minimaal eens per jaar ook een individuele afspraak.

Wat niet

 • 90 minuten aandacht van de dokter voor uw kind en u alleen;
 • groepstherapie of zelfhulpgroep;
 • patiëntenvereniging;
 • onderzoek;
 • klassikaal onderwijs;
 • een afdeling Spoedeisende Hulp.

Voordelen

 • Uw kind en u horen wat er bij anderen speelt. Door het groepsgewijs stellen van de vragen en de antwoorden van de kinderarts en de andere leden van het team, krijgen uw kind en u veel extra informatie;
 • U profiteert ook van de vragen, ervaringen en tips van andere kinderen en ouders;
 • Een deel van uw vragen zal overlappen met die van anderen en daarom kan in 90 minuten iedereen aan bod komen.

Vertrouwelijkheid

De kinderarts en haar/zijn team hebben beroepshalve een geheimhoudingsplicht en mogen alleen met uw toestemming in de aanwezigheid van anderen de gegevens van uw kind bespreken. Wees u ervan bewust dat die gegevens besproken kunnen worden in het bijzijn van andere kinderen en ouders.

Het is van belang dat de besproken informatie binnen de groep blijft zodat uw kind en/of u in een veilige omgeving uw vragen kunt stellen en ervaringen kunt delen.
De deelname van uw kind is vrijwillig. Als uw kind niet wenst deel te nemen aan een GMC, kunt u een afspraak maken voor een individueel polibezoek zoals u gewend bent.

Contact

Heeft u nog vragen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met de kinderdiabetespolikliniek.

Kinderdiabetespolikliniek
t (038) 424 23 29

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


28 november 2013 5683 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht