ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Inbrengen van een PEG-sonde

Op de afdeling Radiologie

​Een PEG-sonde is een kunstmatige uitmonding van de maag, door de buikhuid. Het uiteinde ervan is voorzien van een afsluitbaar systeem waardoor voeding en/of medicijnen kunnen worden toegediend. Meestal wordt de sonde op de endoscopie-afdeling geplaatst. Maar in sommige gevallen bij ons, op de afdeling Radiologie. Hier leest u meer over de behandeling op onze afdeling.

Uitleg

Een PEG-sonde zit in de maag en komt door de buikwand naar buiten. PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie. De PEG-sonde is een uitmonding van de maag, door de buikhuid. Het uiteinde van de sonde is voorzien van een afsluitbaar systeem waardoor voeding en/of medicijnen kunnen worden toegediend.

Meestal wordt een PEG-sonde geplaatst op de endoscopie-afdeling. Dit gebeurt zónder narcose, maar mét sedatie (slaapmedicatie). Soms wordt de PEG-sonde echter op de röntgenafdeling (afdeling Radiologie) ingebracht, onder narcose en met behulp van röntgenstraling en echografie.

Voorbereiding

 • Vóór de behandeling wordt er bloed geprikt om uw stollingsstatus in beeld te krijgen.
 • De behandeling vindt plaats onder algehele verdoving (narcose). Het is daarom de bedoeling dat u vanaf vier uur vóór de behandeling nuchter bent. Dat betekent u vanaf die tijd niets meer kunt eten en drinken.
 • Op de verpleegafdeling wordt er zo mogelijk via de neus nog een maagsonde geplaatst.
Let op
Bent u zwanger of denkt u dat te zijn? Geef dit dan altijd aan ons door voordat we met de behandeling beginnen.

Behandeling

De behandeling vindt plaats op de röntgenafdeling (afdeling Radiologie). Een radioloog (arts op de röntgenafdeling) voert de behandeling uit. Een radiologisch laborant assisteert de radioloog hierbij, bijvoorbeeld door de materialen steriel aan te geven en de apparatuur te bedienen.

Nadat u door de anesthesioloog onder narcose bent gebracht, wordt u met steriele doeken toegedekt. Daarna ziet de behandeling er als volgt uit:

 • Eerst spuit de radioloog via de maagsonde lucht in de maag zodat die beter zichtbaar wordt op zowel de röntgenbeelden als op de echografie.
 • Met behulp van de echografie bepaalt hij daarna hoe hij de maag gaat aanprikken.
 • Vervolgens prikt de radioloog onder röntgenstraling de maag aan. Met een beetje contrastmiddel controleert hij of hij op de juiste plek in de maag zit.
 • Door de naald worden een voerdraad en een draad met een ankertje ingebracht.
 • Over de voerdraad wordt de sonde geplaatst.
 • Het ballonnetje dat aan de PEG-sonde zit, wordt opgeblazen tegen de maagwand aangetrokken.
 • Het ringetje aan de buitenkant wordt vastgezet op de huid. Hierna zit de sonde vast.
 • De radioloog gebruikt tijdens de ingreep het ankertje om de maagwand naar de buikwand toe te trekken.
 • Als de PEG-sonde vastzit, wordt het draadje verbonden aan de voedingssonde.
 
Afbeelding 1: PEG-sonde

Na de behandeling

Na de behandeling houdt u vier uur bedrust. De verpleegkundigen op de afdeling zullen regelmatig uw bloeddruk en hartslag controleren. Ook testen zij de sonde met fysiologisch zout. Na zes tot twaalf uur mag u de sonde gebruiken voor voeding.

Na één tot twee weken, als er een bindweefselachtig kanaal is ontstaan tussen de maag en de buikwand, knipt de verpleegkundige de draadjes van het ankertje door. Het ankertje verlaat het lichaam via het darmkanaal. Het wondje wordt afgeplakt met steriele gazen.

Uitslag van de behandeling

De radioloog maakt een verslag van de resultaten van de ingreep. Dit stuurt hij door naar uw behandelend arts. U krijgt van hem de uitslag van de behandeling.

Contact

In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is de informatie-uitwisseling tussen arts en patiënt geregeld. Dat betekent onder meer dat de zorgverlener – in dit geval de afdeling Radiologie – u in begrijpelijke taal moet informeren over de aard en het doel van een behandeling, en over de gevolgen of de eventuele risico’s ervan. Daarom hebben wij de informatie over deze behandeling hier beschreven.

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd terecht bij de medewerkers van de afdeling Radiologie via telefoonnummer (038) 424 28 82.

De radioloog en/of laborant vertellen tijdens de behandeling steeds wat er gaat gebeuren. U kunt aan hen ook vragen stellen, vooraf en na afloop.

Een aantal onderzoeken kent risico's en mogelijke bijwerkingen. Die heeft uw arts met u besproken. Deze risico's zijn afhankelijk van het type onderzoek.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


30 juni 2016 5761 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht