ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Top-teenonderzoek bij kinderen op de SEH

Binnen Isala vinden we veiligheid en welbevinden van patiënten en van kinderen in het bijzonder erg belangrijk. Daarom worden kinderen tot en met vier jaar ontkleed en kort nagekeken: het zogenoemde top-teenonderzoek.

Uitleg

Ook bij kinderen tussen de vijf en achttien jaar kan ervoor gekozen worden een dergelijk onderzoek te verrichten. Het top-teenonderzoek vindt plaats in een onderzoek- of behandelkamer van de afdeling Spoedeisende hulp. Het wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van die afdeling. Als ouder/verzorger bent u bij het onderzoek aanwezig. Tijdens het onderzoek stellen wij u en/of uw kind een aantal vragen over de omstandigheden waaronder het letsel is ontstaan. Uw antwoorden op deze vragen worden schriftelijk vastgelegd.

Afhankelijk van het letsel van de bevindingen kan het zijn dat niet alleen de spoedeisende-hulparts het onderzoek uitvoert, maar dat ook een kinderarts komt meekijken bij uw kind.

Contact

Mocht u over deze gang van zaken vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de verpleegkundige of behandelend specialist.

Isala
Afdeling Spoedeisende hulp
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
t (038) 424 50 00


6 april 2017 5786 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht