ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Myocardscan tijdens dagopname

Onderzoek naar (dreigend) zuurstoftekort in het hart

Bij een myocardscan wordt bekeken of er een (dreigend) zuurstoftekort in het hart is. Dit gebeurt met de zogeheten SPECT-camera. Dit onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Voorbereiding thuis

Uw cardioloog heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde voor een myocardscan. Leest u deze informatie goed door, vooral de voorbereiding op het onderzoek. U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Het is wel belangrijk dat u vanaf 24 uur vóór het onderzoek geen koffie, thee, cola, energiedrankjes, chocolade en bananen gebruikt. Daarnaast gelden er andere belangrijke voorbereidingen.
U heeft een vragenlijst gekregen en – in sommige gevallen – ook een labformulier.

Houdt u rekening met het volgende:

 • De doktersassistent(e) benadert u één à twee werkdagen voor het onderzoek telefonisch. Zij/hij stelt u nog enkele vragen. Ook is er dan gelegenheid zelf vragen te stellen. Als u overdag moeilijk bereikbaar bent, wilt u dan alstublieft zelf contact opnemen met onze afdeling en vragen naar de doktersassistent(e)? Bij voorkeur tussen 13.30 en 16.00 uur.
 • Het is mogelijk dat u na het onderzoek niet aan het verkeer mag deelnemen. Zorgt u ervoor dat er op de dag van het onderzoek een begeleider beschikbaar is voor de terugreis.
 • Als u een labformulier gekregen heeft, moet u voorafgaand aan het onderzoek uw bloed laten prikken bij het laboratorium. Dit is ook mogelijk op de ochtend van de dagopname, voordat u zich bij de polikliniek meldt. Vergeet u niet het labformulier mee te nemen naar het laboratorium?

Let op!

Het onderzoek kan niet doorgaan als:

 • U in de 48 uur voorafgaand aan het onderzoek de medicijnen Persantin (dipyridamol) of Asasantin gebruikt.
 • U in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek koffie, thee, cola (ook geen cafeïnevrije koffie, thee of cola), cafeïnehoudende energiedrankjes, chocolade of bananen gebruikt.
 • U in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek coffeïnehoudende pijnstillers gebruikt. Verder mag u uw medicijnen gewoon innemen, tenzij wij u hierover telefonisch informeren.

Neem contact op

Wilt u in de volgende gevallen tijdig contact met ons opnemen:

 • als u niet kunt komen (minstens 24 uur van tevoren doorgeven)
 • als u moeilijk te prikken bent
 • als u verzorging nodig heeft
 • als u (mogelijk) zwanger bent of borstvoeding geeft.

Dag van het onderzoek

Voor het onderzoek (en in verband met het infuus) is het prettig als u ruimzittende kleding draagt (bijvoorbeeld met losse boorden en zonder strakke mouwen) die u gemakkelijk kunt aan- en uittrekken. Verder is het verstandig om warme kleding (zoals een vestje of jasje) aan te trekken in verband met de airco in het dagverblijf.

Op de dag van het onderzoek mag u ’s ochtends een licht ontbijt gebruiken, bijvoorbeeld één of twee sneetjes brood of een beschuit met een glas melk, water of vruchtensap. Diabeten adviseren wij daarnaast de dosis insuline aan te passen aan de voedselinname. Overleg dit eventueel met uw arts.

Wij verzoeken u het volgende mee te nemen:

 • het ingevulde formulier dagopname myocard
 • Als u een medicatielijst heeft en deze meeneemt, dan hoeft u de medicatie niet op het formulier in te vullen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op de afdeling Nucleaire geneeskunde verwachten. Vervolgens meldt u zich op de afdeling Nucleaire geneeskunde. De doktersassistent(e) haalt u daar op. Vanaf dat moment kan uw begeleider niet meer mee. Na een eerste gesprek (intakegesprek) brengt de doktersassistent(e) u naar het dagverblijf. Dit is een ruimte (zonder bedden) waar u aan een tafel kunt plaatsnemen. Gedurende de dag op de afdeling Nucleaire geneeskunde is de doktersassistent(e) uw aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met uw vragen. Overigens verzoeken we u de afdeling niet te verlaten voordat de onderzoeken zijn afgerond.

Verloop van het onderzoek

U krijgt een infuus in uw arm. Via dit infuus krijgt u de vaatverwijdende stof Adenosine toegediend. Deze stof zorgt ervoor dat uw hart zich moet inspannen. Dit noemen we de myocard na inspanning. De stof kan ook lichte bijwerkingen veroorzaken, zoals een warm gevoel en/of lichte benauwdheid.
Terwijl u op het onderzoeksbed ligt, vragen wij u gedurende zes minuten in zachte balletjes te knijpen. Tijdens deze inspanning wordt via het infuus een radioactieve vloeistof toegediend.

Vervolgens krijgt u een reep chocolade waarvan u de helft direct moet opeten met een kop koffie of thee. Een kwartier voor de foto’s drinkt u drie bekers water. Een uur na toediening worden de foto’s gemaakt. Het maken van de foto’s duurt 15 minuten. Na het onderzoek krijgt u koffie of thee en kunt u een lunch gebruiken. De doktersassistent(e) verzorgt dit. Daarna moet u nuchter blijven vanwege eventuele vervolgonderzoeken in de middag. Heeft u een bijzonder dieet, breng dan uw eigen lunch mee. Als u na 10.30 uur voor het onderzoek komt, krijgt u in plaats van de chocolade een broodje kaas. Vervolgens kunt u uw lunch gebruiken.

Tijdens het onderzoek mag u niet roken.

Vervolg van de dag

Rond de middag (tussen 11.00 en 14.00 uur) vindt er een artsenoverleg plaats. Hier wordt besloten of u naar huis kunt of dat het middaggedeelte voor u van toepassing is. Dit is per persoon verschillend. Wij willen benadrukken dat het al dan niet volgen van het middaggedeelte niets wil zeggen over de uitslag van de myocardscan.
Na het artsenoverleg krijgt u gelegenheid om te bellen met uw begeleiding, zodat zij weten hoe laat u opgehaald kunt worden.
’s Middags kunt u worden ingepland voor hooguit drie onderzoeken, eveneens op onze afdeling. Bijvoorbeeld een myocardscan in rust of een aanvullend onderzoek van de bloedvaten (CTA). Bij een CTA wordt gebruik gemaakt van röntgenstraling en een contrastmiddel. De doktersassistent(e) zal u van tevoren informeren over de onderzoeken.
Na het laatste onderzoek kunt u naar huis.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties
Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek.

Verstoring nierfunctie
Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Radioactieve stof

De radioactieve stof die u toegediend heeft gekregen, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof
Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

Alle foto’s die van uw hart zijn gemaakt (’s ochtends en eventueel ’s middags), worden door een nucleair geneeskundige en een cardioloog beoordeeld. De uitslag krijgt u van uw behandelend specialist.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (038) 424 52 38. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Verhinderd?

Bent u, om welke reden dan ook, verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk telefonisch contact op met de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Isala
Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
(038) 424 52 38
www.isala.nl

Bijlage: Formulier dagopname myocard

Wilt u het formulier dagopname myocard uitprinten en meenemen naar uw afspraak.


21 maart 2017 5815 Ja Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht