ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Beschermende maatregelen

Soms kan een patiënt door ziekte ernstig verward of onrustig worden. Het gevolg kan zijn dat hij hierdoor infuuslijnen, drains of katheters uit het lichaam trekt. Ook kan het gebeuren dat een patiënt uit bed klimt en het risico loopt om te vallen of gevaarlijk gedrag vertoont naar anderen. Hier kunt u meer lezen over de maatregelen die een patiënt of diens omgeving beschermen.

Waarom beschermende maatregelen?

Beschermende maatregelen zijn bedoeld om:

 • te voorkomen dat de patiënt zich bezeert
 • de afgesproken medische handeling(en) te kunnen doen
 • medepatiënten en medewerkers te beschermen.

Wat zijn beschermende maatregelen?

Beschermende maatregelen zijn maatregelen die de patiënt en zijn omgeving beschermen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Veilig maken van de omgeving van de patiënt. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat er geen scherpe voorwerpen in de buurt zijn, dat de kamer goed verlicht is, dat er loopmiddelen in de buurt staan en dat de patiënt stevige, niet-gladde schoenen draagt.
 • Ervoor zorgen dat de patiënt zich bewust is van de tijd. Dit kan bereikt worden door het meenemen van een klok en een kalender en door datum en tijdstip regelmatig ter sprake te brengen.
 • Regelmatig vertellen dat de patiënt zich in het ziekenhuis bevindt en wat er aan de hand is.
 • Zorgen voor de aanwezigheid van vertrouwd bezoek buiten de bezoektijd. Dit helpt onrust en verwardheid te verminderen. Bespreek met de verpleging wat de mogelijkheden zijn om buiten de bezoektijden aanwezig te zijn.
 • Spreiden van het aantal bezoekers over de dag. Eén bezoeker tegelijk is beter dan meerdere.

Als deze maatregelen niet voldoende blijken te zijn, kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen nodig zijn. Hierbij kunnen de volgende hulpmiddelen worden gebruikt:

 • bedhekken omhoog doen
 • een band om de middel van de patiënt of pols- en/of enkelbanden (het vastzetten met
 • een band wordt fixeren genoemd)
 • de patiënt op een stoel achter een tafel zetten
 • de patiënt in een rolstoel met tafelblad zetten
 • een sensor (‘voeler’) die risicovolle bewegingen opvangt
 • een alarmbandje om de pols.

Meestal worden in combinatie met deze maatregelen ook rustgevende medicijnen toegediend.

Wanneer worden deze maatregelen gebruikt?

De arts neemt het besluit om bij u of uw naaste beschermende maatregelen te gebruiken. De arts doet dit altijd in nauw overleg met de verpleegkundige. Voorafgaand aan het besluit bespreken zij met u of uw naaste de mogelijke gevolgen van het risicogedrag en de te nemen maatregelen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn altijd de laatste keuze. Voordat we daartoe overgaan, zijn al minder ingrijpende maatregelen overwogen en/of uitgeprobeerd. Als er toch voor vrijheidsbeperking gekozen wordt, gaat er een zorgvuldige procedure aan vooraf. Deze procedure is gebonden aan regels in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Volgens deze regels is de behandelend arts verantwoordelijk en moet u of uw naaste (vertegenwoordiger) instemmen met de
voorgenomen maatregel. Alleen in noodsituaties kan van de procedure afgeweken worden en vindt toestemming achteraf plaats. Registratie van de toepassing van de vrijheidsbeperkende maatregel vindt plaats met een registratieformulier. Door ondertekening van het formulier stemt u of uw naaste in met de maatregel. Overigens bekijken we dagelijks of de vrijheidsbeperkende maatregel nog noodzakelijk is.

Wat kunt u doen?

Voor u kan het een emotionele gebeurtenis zijn om uw naaste in zijn vrijheid beperkt te zien, bijvoorbeeld gefixeerd (‘vastgezet’). Het is voor u belangrijk om te weten wat de reden hiervan is. Vraag ernaar bij de verantwoordelijk arts of verpleegkundige. Zij kunnen u daarover informeren.

De verpleegkundige of behandelend arts kan u vragen meer tijd bij uw naaste door te brengen. Een vertrouwd persoon kan de patiënt namelijk rust en afleiding bieden en soms het gebruik van beschermende maatregelen verminderen.

U kunt met de verpleegkundige van de afdeling bespreken of het mogelijk is om bepaalde maatregelen te onderbreken op het moment dat er bezoek aanwezig is.
Na beëindiging van de beschermende maatregel(en) kunnen herinneringen hieraan overblijven.

Als u of uw naaste daaraan een nare blijvende herinnering overhoudt, adviseren wij u dit te bespreken met de verpleegkundige en/of (huis)arts.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie vragen heeft, kunt u deze stellen aan de verpleegkundigen of een afspraak maken met de behandelend arts.

Verantwoording

Voor het schrijven van deze tekst hebben we gebruik gemaakt van de brochure ‘Beschermende maatregelen’ van het Albert Schweitzer Ziekenhuis en het Academisch Medisch Centrum.


10 januari 2018 5829 324278 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht