ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Radiofrequente behandeling van het ganglion stellatum

Warmtebehandeling van zenuwpijnen

Radiofrequente behandeling van het ganglion stellatum is een warmtebehandeling van een zenuwknoopje (ganglion stellatum) van het zogeheten onwillekeurige zenuwstelsel in de hals. Hier kunt u meer lezen over deze behandeling.

Wanneer behandelen?

Bij zenuwpijnen in onderkaak, nek, schouder, borst en arm kan radiofrequente behandeling van het ganglion stellatum een oplossing zijn. Deze behandeling wordt soms ook toegepast bij sympathische reflexdystrofie van de arm of bij doorbloedingsstoornissen van de hand.

Voorbereiding

Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.

U hoeft niet nuchter te zijn voor de behandeling, dus u mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.

Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.

Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welk moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

Verhinderd?

Als u verhinderd bent om uw afspraak na te komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven? In uw plaats kunnen we een andere patiënt helpen.

Verloop van de behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij het pijncentrum. U wordt in de wachtkamer opgehaald en naar een behandelkamer gebracht. De anesthesioloog/pijnbehandelaar bespreekt met u wat hij gaat doen. Houdt u er rekening mee dat deze anesthesioloog/pijnbehandelaar een andere kan zijn dan degene die u tijdens uw eerste afspraak heeft gezien.

U gaat liggen op een behandeltafel, op de rug. U kunt uw kleren aanhouden. De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst een naald bij het zenuwknoopje in uw hals. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan pijnlijk zijn. Daarna spuit hij via de naald contrastvloeistof in, zodat hij kan zien of hij precies op de goede plek zit. Als dit het geval is, spuit hij verdovingsvloeistof in het gebied. Vervolgens wordt de naaldpunt verwarmd. Hierdoor wordt de zenuw beïnvloed, waardoor in veel gevallen een verbeterde doorbloeding en pijnvermindering zullen optreden.

De behandeling duurt 30 minuten.

Na de behandeling

Na afloop van de behandeling gaat u naar de rustkamer op onze afdeling. Daar krijgt u een kopje koffie of thee, in het bijzijn van uw begeleider.

Resultaat

Pas na zes tot acht weken is het zinvol om het (tussen)resultaat van de behandeling te beoordelen. U heeft dan een controleafspraak in het pijncentrum om te zien of de behandeling effect gehad heeft. Overigens kan het goed zijn dat u al eerder merkt dat de behandeling uw pijnklachten heeft verminderd. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Direct na de behandeling kunt u met het oog aan de behandelde kant wat wazig zien en het ooglid kan wat afhangen. Deze klachten zijn onschuldig van aard en verdwijnen vanzelf als de verdoving is uitgewerkt.

Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden. Dit is echter altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van complicaties. De belangrijkste zijn:

  • Kortdurende heesheid en slikklachten. Deze kunnen enkele uren aanhouden.
  • Bloeduitstorting in de hals. Deze kan ontstaan als een bloedvaatje is geraakt.
  • Klaplong. Als zeldzame complicatie kan het longvlies geraakt worden, waardoor een klaplong kan optreden. Dit uit zich in kortademigheid en/of hoesten. Als de kortademigheid binnen 24 uur na de behandeling ernstiger wordt, kan dit wijzen op een klaplong. Controle in het ziekenhuis is dan noodzakelijk.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u die stellen aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u contact opnemen met het Pijncentrum. Het Pijncentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 26 98.

Bent u door uw (huis)arts of medisch specialist doorverwezen naar het Pijncentrum in Zwolle of Kampen? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij het Pijncentrum in Meppel? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5895 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht