ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Radiofrequente behandeling bij aangezichtspijn (trigeminusneuralgie)

Radiofrequente behandeling bij (aangezichtspijn) trigeminusneuralgie is een warmtebehandeling van het zenuwknoopje van de trigeminuszenuw. Hier leest u meer over de werkwijze bij de behandeling.

Uitleg

Deze behandeling kan worden toegepast bij bepaalde aangezichtspijnen. Hiermee kan in een aantal gevallen de pijn verminderen of zelfs verdwijnen. De behandeling vindt tijdens een korte opname plaats. Deze behandeling wordt ook wel de behandeling volgens Sweet genoemd.

Voorbereiding

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
 • Vanwege de lokale verdoving of sedatie (roesje) moet u tijdens de behandeling nuchter zijn. Dat betekent dat u vanaf 6 uur vóór de behandeling niet mag eten. Tot twee uur vóór de behandeling mag u nog helder vloeibare dranken drinken, zoals thee en koffie (zonder melk). Daarna mag u niets meer drinken.
 • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
 • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

De behandeling

U wordt opgenomen op de verpleegafdeling. Daar wordt u voorbereid op de behandeling. Dat betekent een ziekenhuisjasje aantrekken, sieraden afdoen en een eventueel gebit uitdoen. Vervolgens wordt u naar de operatieafdeling gebracht.

De behandeling op de operatiekamer duurt ongeveer een uur.

 • De behandeling kan plaatsvinden onder lokale verdoving of sedatie (roesje).
 • De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst een naald bij het zenuwknoopje van de trigeminuszenuw, ongeveer tussen uw oor en jukbeen. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt.
 • Daarna beoordeelt hij met behulp van een klein elektrisch stroompje of hij in het pijngebied zit. Door de verdoving/sedatie zult u weinig merken van het plaatsen van de naald en de uiteindelijke behandeling.
 • Doordat de naaldpunt wordt verwarmd, wordt de zenuw beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering zal optreden.

Na de behandeling

Na afloop verblijft u korte tijd op de uitslaapkamer. Daarna gaat u terug naar de verpleegafdeling. U blijft een nacht in het ziekenhuis zodat goed in de gaten gehouden kan worden of mogelijke complicaties optreden.

Naar huis

De dag na de behandeling mag u weer naar huis.
Als u thuis binnen 48 uur na de behandeling koorts (boven 38,5 graden Celsius) krijgt, moet u direct contact opnemen met uw behandelend pijnarts of zijn plaatsvervanger.

Resultaat

Pas na zes tot acht weken is het zinvol om het (tussen)resultaat van de behandeling te beoordelen. U heeft dan een controleafspraak in het pijncentrum om te zien of de behandeling effect gehad heeft.

Bijwerking en complicaties

 • Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn, die soms brandend is, kan enkele dagen aanhouden. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).
 • Ook de oorspronkelijke aangezichtspijnen (trigeminuspijnen) kunnen nog kortdurend blijven bestaan.
 • Uw pijnstillers kunt u in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn verdwenen is.

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van complicaties. Hieronder staan de belangrijkste genoemd.

 • Hersenvliesontsteking – Deze zeer zeldzame complicatie kan ontstaan als er mondbacteriën in het hersenvocht terechtkomen. Hierbij krijgt u binnen zes uur na de behandeling hoge koorts, hoofdpijn en nekstijfheid. In dat geval moet zo snel mogelijk een behandeling met antibiotica worden gestart. Wanneer u binnen zes uur na de behandeling koorts boven 38,5 graden Celsius krijgt, moet u dit onmiddellijk melden aan een verpleegkundige.
 • Zwelling en/of bloeduitstorting – Iets vaker komt een zwelling en/of bloeduitstorting in de wang voor. Dit verdwijnt vanzelf en heeft meestal geen behandeling nodig.
 • Doof gevoel – Ook kunt u een doof gevoel in het deel van het gezicht hebben waar u vóór de behandeling pijn voelde. Het is namelijk niet altijd mogelijk om het gevoel volledig in tact te laten omdat een geringe beschadiging in het ganglion Gasseri (een zenuwknoop die in de buurt ligt van de behandelde zenuw) moet worden aangebracht om de pijn weg te krijgen. Het gaat echter niet om een volledig doof gevoel. In de meeste gevallen verdwijnt dit dove gevoel in de daaropvolgende maanden deels of helemaal. Dit betekent niet dat de pijn dan ook weer optreedt.

Contact

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan kunt u die stellen aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Pijncentrum. Het is handig om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Het Pijncentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 26 98.

Bent u door uw (huis)arts of medisch specialist doorverwezen naar het Pijncentrum in Zwolle of Kampen? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij het Pijncentrum in Meppel? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


23 december 2016 5897 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht