ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Pulsed radiofrequente behandeling

Bij pijn vanuit de wervelkolom

Bij pijnklachten die vanuit de wervelkolom uitstralen naar hoofd, arm, romp of been kan pulsed radiofrequente behandeling worden gegeven. Hier leest u meer over de behandeling.

Uitleg

Pulsed Radiofrequentiebehandeling is een behandeling waarbij door middel van kloppende (‘pulsed’), zwakke stroomstootjes een zenuwwortel wordt behandeld. Hierdoor kan een verandering van pijn optreden. Met behulp van proefblokkades kan dit worden vastgesteld.

Voorbereiding

 • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
 • U hoeft niet nuchter te zijn, dus u mag gewoon eten en drinken zoals u gewend bent.
 • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
 • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.

De behandeling

U wordt in de wachtkamer opgehaald en naar een behandelkamer gebracht.
De anesthesioloog/pijnbehandelaar bespreekt met u wat hij gaat doen. Houdt u er rekening mee dat deze anesthesioloog/pijnbehandelaar een andere kan zijn dan degene die u tijdens uw eerste afspraak heeft gezien.

De behandeling duurt ongeveer een uur.

 • U gaat liggen op een behandeltafel, op de buik. U mag de kleren aanhouden; de onderrug zal gedeeltelijk worden ontbloot.
 • De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst een naald bij de te behandelen zenuwwortel.
 • Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan pijnlijk zijn.
  Daarna beoordeelt hij met behulp van een klein elektrisch stroompje of de naald op de juiste plek zit.
 • Vervolgens worden de naaldpunten verwarmd. Hierdoor wordt de zenuwwortel beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering zal optreden.

Na de behandeling

Na afloop gaat u naar de rustkamer op onze afdeling. Daar krijgt u een kopje koffie of thee, in het bijzijn van uw begeleider.

Resultaat

Pas na zes tot acht weken is het zinvol om het (tussen)resultaat van de behandeling te beoordelen. U heeft dan een controleafspraak in het pijncentrum om te zien of de behandeling effect gehad heeft. In een aantal gevallen zal een aanvullende behandeling noodzakelijk zijn.

Bijwerking en complicaties

Na de behandeling kan napijn optreden. Deze napijn kan enkele weken aanhouden. Dit is echter altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).

Hoewel de behandeling zorgvuldig wordt uitgevoerd, bestaat er altijd een geringe kans op het optreden van deze complicaties.

 • Als mogelijke complicatie van deze behandeling kan een gevoelsvermindering optreden in het huidgebied rondom de aangeprikte zenuwwortel.
 • Zelden kan er ook een krachtsvermindering ontstaan in de arm of het been.

Contact

Heeft u nog vragen of behoefte aan meer informatie, dan kunt u die stellen aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar. Ook kunt u contact opnemen met het secretariaat van het pijncentrum. Het is handig om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Het Pijncentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 26 98.

Bent u door uw (huis)arts of medisch specialist doorverwezen naar het Pijncentrum in Zwolle of Kampen? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij het Pijncentrum in Meppel? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5898 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht