ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Proefblokkade

Een proefblokkade is een behandeling waarbij een bepaalde zenuw of gewricht in het lichaam kortdurend wordt verdoofd door middel van een injectie.

Als de verdoving tot gevolg heeft dat u aanzienlijk minder of zelfs geen pijn heeft, is duidelijk dat deze zenuw of dit gewricht verantwoordelijk is voor uw pijn. Op deze manier kan bepaald worden of het zinvol is om deze zenuw of dit gewricht verder te behandelen. Vaak zijn proefblokkades op meer plekken nodig.

Hier leest u meer informatie over deze behandeling,`

Voorbereiding

  • Als u (mogelijk) zwanger bent, geeft u dit dan vóór de behandeling door aan uw behandelend anesthesioloog/pijnbehandelaar.
  • Na de behandeling mag u op die dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen. Zorgt u er daarom voor dat er op de dag van de behandeling een begeleider beschikbaar is die u naar huis brengt.
  • Als u antistollingstabletten en/of NSAID’s zoals ibuprofen gebruikt, bespreekt uw anesthesioloog/pijnbehandelaar met u vanaf welke moment u hiermee tijdelijk moet stoppen.
Let op
Als u op de dag van de proefblokkade geen pijn heeft, wordt u verzocht af te bellen en een nieuwe afspraak te maken

Verloop van de behandeling

U wordt in de wachtkamer opgehaald en naar een behandelkamer gebracht. De anesthesioloog/pijnbehandelaar bespreekt met u wat hij gaat doen. Houdt u er rekening mee dat deze anesthesioloog/pijnbehandelaar een andere kan zijn dan degene die u tijdens uw eerste afspraak heeft gezien.

U gaat liggen op een behandeltafel. Afhankelijk van de plaats waar de proefblokkade gedaan wordt, ligt u op uw buik of uw rug. U mag uw kleren aanhouden.

De anesthesioloog/pijnbehandelaar plaatst een naald bij een bepaalde zenuw of gewricht. Dit gebeurt onder röntgendoorlichting zodat hij precies kan zien waar hij prikt. Het prikken kan soms pijnlijk zijn. Daarna spuit hij via de naald contrastvloeistof in om te bepalen of hij op de goede plek zit. Als dit het geval is, spuit hij vervolgens een kortwerkend verdovingsmiddel in.

Duur van de behandeling

De behandeling duurt vijftien minuten.

Na het onderzoek

Na afloop gaat u naar de rustkamer op onze afdeling. Daar krijgt u een kopje koffie of thee, in het bijzijn van uw begeleider.

Resultaat

Na de prik moet u direct bijhouden wat de effecten van de behandeling zijn op de pijn. Afhankelijk van welke medicatie is gebruikt, kan de verdoving snel uitwerken. Het is de bedoeling dat u in de periode na de prik die activiteiten gaat doen die normaal pijnlijk voor u zijn. U moet de pijn uitlokken.

Er wordt een telefonische afspraak met u gemaakt om het effect van de proefblokkade en eventuele behandelingsmogelijkheden te bespreken. Ook wordt dan bekeken of een eventuele verdere behandeling (een therapeutische blokkade) zinvol is. Maar het kan ook zijn dat een afspraak voor een tweede proefblokkade wordt gemaakt.

Bijwerkingen en mogelijke complicaties

Na de behandeling kan napijn of een bloeduitstorting optreden. Deze napijn kan enkele dagen aanhouden. Dit is echter altijd van tijdelijke aard. U kunt hiervoor eventueel een pijnstiller innemen, bijvoorbeeld paracetamol (gebruik volgens bijsluiter).

Bij een proefblokkade van een zenuw naar de benen ontstaat kortdurend een gedeeltelijke verlamming van één van de benen. Daarom raden we u aan om bij de ingang van het ziekenhuis een rolstoel mee te nemen naar het Pijncentrum.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan staat de behan­delend anesthesioloog/pijnbehandelaar u graag te woord. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het Pijncentrum.

Het Pijncentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 26 98.

Bent u door uw (huis)arts of medisch specialist doorverwezen naar het Pijncentrum in Zwolle of Kampen? Of heeft u een vervolgafspraak? Dan bepaalt u voortaan zelf het best passende moment voor uw afspraak.

Heeft u binnenkort een afspraak bij het Pijncentrum in Meppel? Dan vindt u de tijd en plaats waar u wordt verwacht in uw afspraakbevestiging.


30 november 2016 5966 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht