ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

De medisch maatschappelijk werker

Bijlage van het PID COPD

De zorgverleners van het medisch maatschappelijk werk kunnen hulp en ondersteuning bieden wanneer het leven van een patiënt en/of gezin door een ziekte ingrijpend verandert. Bij u is COPD en/of hartfalen geconstateerd. Wellicht heeft u de behoefte om hier met een zorgverlener over te praten.

Uitleg

Door COPD en/of hartfalen kan uw leven en het leven van uw partner en/of gezin drastisch veranderen. U kunt vragen hebben over uw ziekte of ergens onzeker over zijn. Maar er niet met uw partner, behandelend arts of goede kennis van gedachten over kunnen of willen wisselen. Of u wilt gewoon uw verhaal kwijt, een luisterend oor vinden. In al deze gevallen kunnen de zorgverleners van het medisch maatschappelijk werk u hulp en ondersteuning bieden.

Wat kan de medisch maatschappelijk werker voor u betekenen?

 • bieden van psychosociale begeleiding (immateriële hulpverlening)
 • bieden van praktische begeleiding (materiële hulpverlening).

Psychosociale begeleiding (immateriële hulpverlening)

U kunt hierbij denken aan:

 • Hulp bij verwerkingsproblematiek zoals: 
  • acceptatie van de ziekte
  • leren omgaan met de beperkingen die de ziekte met zich meebrengt
  • verlies en rouwverwerking
  • bemiddeling in sociale relaties (bijv. relatieproblemen) samenhangend met/voortkomend uit de ziekte
  • omgaan met arbeidsongeschiktheid/werkloosheid
  • seksueel misbruik/mishandeling.
 • Hulp bij psychische problemen zoals: 
  • depressiviteit
  • lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang veroorzaakt door de ziekte
  • psychosomatische klachten
  • eenzaamheidsproblematiek die samenhangt met de ziekte
  • verslavingsproblemen (alcohol, drugs, etc.)
  • seksualiteit/identiteitsproblemen.

Praktische begeleiding (materiële hulpverlening)

Hierbij kunt u denken aan hulp en/of bemiddeling bij:

 • problemen en/of vragen die te maken hebben met werk en/of inkomen
 • woonproblemen voortkomend uit en/of samenhangend met de ziekte
 • het aanvragen van verwijzingen/indicaties naar o.a. thuiszorg en/of opname in een nieuw leefmilieu (verzorgings- of verpleeghuis voor tijdelijk/permanent)
 • het invullen van formulieren die betrekking hebben op de ziekte
 • het aanvragen van aanpassingen in de woning (traplift, etc.)
 • het aanvragen van hulpmiddelen en/of vervoersvoorzieningen (scootmobiel, invalidenparkeerkaart, etc.).

Aanvragen van voorzieningen

Voor het aanvragen van Wmo-voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen (taxivergoeding, scootmobiel en/of een gehandicaptenparkeerkaart, etc.) en/of woonvoorzieningen, kunt u contact opnemen met de afdeling binnen uw gemeente die zich bezighoudt met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Iedere gemeente heeft namelijk haar eigen regels voor het aanvragen van ondersteuning. Ook kunnen medewerkers van de gemeente u helpen bij het invullen van het aanvraagformulier.

Hieronder vindt u de telefoonnummers van de verschillende gemeenten.
Gemeente Zwolle: 14 038 (zonder kengetal!)
Gemeente Hattem: (038) 443 16 16
Gemeente Heerde: (0578) 69 94 94
Gemeente Kampen: (038) 337 22 55
Gemeente Oldebroek: (0525) 63 82 00

Contact

Wilt u een afspraak maken met een medisch maatschappelijk werker, dan kunt u dat laten weten aan een van de betrokken hart/longrevalidatieverpleegkundigen. De medisch maatschappelijk werker neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken


8 juli 2013 6012 Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht