ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Eiceldonatie

Bijlage van het PID Vruchtbaarheidsbehandeling in het Isala Fertiliteitscentrum

Het Isala Fertiliteitscentrum is het centrum voor voortplanting en jonge zwangerschappen. Mensen die in aanmerking komen voor een vruchtbaarheidsbehandeling kunnen hier terecht. Het Isala Fertiliteitscentrum biedt vrijwel alle vruchtbaarheidsbehandelingen aan. In dit dossier vindt u informatie over het fertiliteitscentrum, onderzoeken en behandelingen. In dit onderdeel kunt u meer lezen over eiceldonatie.

Eiceldonatie

Bij eiceldonatie staat een vrouw (eiceldonor) onbevruchte eicellen aan u (wensmoeder) af, met als doel een zwangerschap mogelijk te maken. Deze eicellen worden bij de donor verkregen door middel van een follikelpunctie via de vagina en daarna kunstmatig (via de IVF- of ICSI-techniek) bevrucht. Hieronder staat beschreven wanneer deze behandeling toegepast wordt en hoe de behandeling in zijn werk gaat. Meer informatie over de behandeling zelf kunt u lezen in het onderdeel over de IVF/ICSI-behandeling.

Wie komt in aanmerking voor eiceldonatie?

U komt in aanmerking voor eiceldonatie als bij u sprake is van een vervroegde overgang of van slecht functionerende eierstokken. Andere omstandigheden waarin eiceldonatie uitkomst kan bieden, komen in de praktijk zelden voor.

Volgens landelijke richtlijnen mag een embryo worden terug geplaatst bij een wensmoeder t/m de leeftijd van 49 jaar. Een voorwaarde is wel dat voorafgaand een consult met de perinatoloog heeft plaatsgevonden om risico’s van een zwangerschap op hogere leeftijd te bespreken. 

Hoe werkt eiceldonatie?

De donor moet een (bijna) complete IVF-behandeling ondergaan, met de daarbij behorende hormonen. U zelf krijgt medicijnen om het baarmoederslijmvlies dikker te maken, zodat dit in goede conditie is voor de innesteling van de embryo’s. Als u een eigen cyclus heeft, zult u ook medicijnen krijgen om uw eigen hormoonhuishouding stil te leggen. De van de donor verkregen eicellen worden bevrucht met het sperma van de wensvader, of eventueel met donorsperma. Drie tot vier dagen later worden één of twee van de ontstane embryo’s in uw baarmoeder geplaatst.

Aan welke voorwaarden moet een eiceldonor voldoen?

U gaat als wensouders zelf op zoek naar een geschikte eiceldonor. Deze eiceldonor moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ze is bij voorkeur jonger dan 36 jaar en is in geen geval ouder dan 40 jaar. De wettelijke minimum leeftijd van de donor is 18 jaar (of 16 jaar en gehuwd).
 • Ze heeft een voltooid gezin. Er bestaat namelijk een kleine kans dat IVF-behandelingen voor eiceldonatie leiden tot vruchtbaarheidsproblemen bij de donor. Ook bij vrouwen jonger dan 30 jaar zonder kinderwens is voorzichtigheid geboden.
 • In Nederland is de donor eigenlijk altijd een bekende van de wensmoeder die door uzelf wordt voorgedragen.

Vrouwen die niet voor het donorschap in aanmerking komen, zijn vrouwen die:

 • ernstige erfelijke aandoeningen in de familie hebben
 • ouder zijn dan 40 jaar
 • jonger zijn dan 40 jaar en een verhoogde FSH-hormoonspiegel (follikelstimulerend hormoon) hebben
 • een verhoogd risico hebben op complicaties als gevolg van een hormoonbehandeling of follikelpunctie
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een niet-behandelbare seksueel overdraagbare aandoening hebben. Het IVF-behandelingsteam van het Isala Fertiliteitscentrum beoordeelt per individu of een eiceldonor geschikt is.

Intakegesprek en aandachtspuntenlijst

Zowel de wensouders als het donorpaar hebben onafhankelijk van elkaar een eerste intakegesprek met de arts. De arts legt tijdens dit intakegesprek de behandeling kort uit. Ook informeert hij de betrokkenen over de procedure en de consequenties in geval van een zwangerschap. In de aandachtspuntenlijst staan de onderwerpen die tijdens het intakegesprek aan bod zullen komen. Loop ze na uw gesprek thuis rustig langs om te zien of alles voldoende ter sprake gekomen is.

Aan de hand van gerichte vragen, een vragenlijst over mogelijke erfelijke aandoeningen en de uitkomst van een gynaecologisch onderzoek beoordeelt de arts of de eiceldonor geschikt is voor eiceldonatie.

Verloop van de procedure

Als wensouders en donor na het intakegesprek hun wens tot eiceldonatie handhaven, wordt hun verzoek aan het IVF-behandelingsteam voorgelegd.

Na akkoord van de leden van het IVF-team wordt een afspraak bij de medisch maatschappelijk werker ingepland. Zowel de wensouders als de donor worden vervolgens onafhankelijk van elkaar door de medisch maatschappelijk werker beoordeeld. Zij verwerkt haar advies in een schriftelijk verslag en legt dit voor aan het IVF-team. Bij positief advies wordt aansluitend het verzoek tot eiceldonatie aan de Medisch Ethische Toetsingscommissie (METC) van Isala voorgelegd. Het advies van de METC is bindend. Alleen na akkoord van deze toetsingscommissie starten wij de behandeling. Voor informatie over de behandeling verwijzen we u door naar het onderdeel over de IVF/ICSI-behandeling.

Aandachtspuntenlijst

Tijdens het intakegesprek (zowel met de wensouders als met de donor) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zorgverzekering van de donor. De donor ontvangt de rekeningen van de behandeling(en). Als de donor het wenselijk vindt om de kosten te verhalen bij de wensouders, dan moet zij dit zelf regelen. Hierbij moet ze er rekening mee houden dat de behandeling(en) eventueel ten koste gaan van het eigen risico bij haar zorgverzekering. Daarnaast zijn er nog de eventuele financiële consequenties bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de donor.
 • Registratie van de donor en de wensmoeder bij de Stichting Donorgegevens, als een zwangerschap van meer dan twaalf weken is ontstaan.
 • Wijze waarop de eiceldonor haar hulp heeft aangeboden.
 • Risico’s en kansen op complicaties tijdens een hormoonstimulatie en follikelpunctie voor eiceldonatie.
 • Screening op seksueel overdraagbare aandoeningen van de donor en hoe deze resultaten besproken worden.
 • Anticonceptiegebruik van de eiceldonor tijdens de behandeling.
 • Hebben de wensmoeder en haar partner de eigen onvruchtbaarheid voldoende verwerkt om te kunnen starten met eiceldonatie?
 • De kans op een doorgaande zwangerschap.
 • De verhoogde kans op zwangerschapscomplicaties na eiceldonatie zoals spontane miskraam, hoge bloeddruk, zwangerschapsvergiftiging en ernstig bloedverlies voor en na de bevalling.
 • Het aantal te plaatsen embryo’s en de consequenties van een meervoudige zwangerschap. Wensouders en donor moeten overeenstemming bereiken over hoe om te gaan met de restembryo’s en met eventuele ingevroren restembryo’s die niet meer voor een zwangerschap worden gebruikt.

Contact

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Isala Fertiliteitscentrum
t (038) 424 52 24, bij geen gehoor (038) 424 50 00
f (038) 424 76 46
bereikbaar op werkdagen van 8.15 tot 16.00 uur
telefonisch spreekuur arts: volgens afspraak

Verpleegkundige Isala Fertiliteitscentrum
t (038) 424 72 17, bij geen gehoor (038) 424 50 00
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.00 uur

Semendiagnostiek
t (038) 424 68 00
bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 16.00 uur

Spermadonorbank/Fertiliteitslaboratorium
Wilt u spermadonor worden of heeft u vragen over bijvoorbeeld de spermadonorwachtlijst? Mail dan naar spermadonorbank@isala.nl. Vermeld in uw mail uw naam en geboortedatum, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wij doen ons uiterste best om binnen vijf werkdagen te reageren.

Isala Diaconessenhuis te Meppel, secretariaat Fertiliteitsafdeling
Hoogeveenseweg 38
7943 KA Meppel
t (0522) 23 38 11
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur


9 januari 2018 6080 Nee Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht