ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Behandeling vernauwing plasbuis bij vrouwen

(OTIS)

De uroloog kan een vernauwing in de plasbuis bij vrouwen opheffen. De ingreep gebeurt onder plaatselijke verdoving.

Voorbereiding

Voor het onderzoek hoeft u zich thuis niet op een speciale manier voor te bereiden. Omdat u voor de ingreep een iets gevulde blaas nodig heeft, mag u een uur voor de ingreep niet meer plassen.

De ingreep vindt poliklinisch plaats in bijzijn van een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u de kleding van uw onderlichaam kunt uittrekken. De kleding van uw bovenlichaam kunt u aanhouden. Hierna neemt u plaats op de scopietafel met de benen in de beensteunen. De schede wordt vervolgens gereinigd met steriele natte watten.

Melden

Voor elke afspraak in het ziekenhuis meldt u zich met uw identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) aan bij een aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat en bij welke afdeling u moet zijn. Ook ziet u op het scherm of er een wachttijd is bij het spreekuur. Alle afspraakgegevens worden geprint op uw afsprakenticket.

U hoeft pas kort voor het tijdstip van uw afspraak op de polikliniek te zijn. Tot die tijd kunt u plaatsnemen in de centrale hal of in de passage. Als het tijdstip van uw afspraak nadert, gaat u naar de polikliniek waar u een afspraak heeft. Daar aangekomen houdt u uw afsprakenticket opnieuw voor een aanmeldzuil. Op het scherm verschijnt in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Bent u verhinderd?

Als u door ziekte of om een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie. In uw plaats kunnen we dan een andere patiënt helpen.

Behandeling

De uroloog verdooft de plasbuis met een injectie en brengt een verdovende glijstof in de plasbuis. Als het nodig is, wordt de blaas met een katheter gevuld en brengt hij het instrument in de plasbuis. Aan dit instrument zit een mesje waarmee de plasbuis op meerdere plaatsen wordt ingesneden. Daar voelt u niks van. De vernauwing wordt hiermee opgeheven.

Het herstel

De ingreep duurt gemiddeld tien minuten. Na de ingreep mag u niet zelf plassen en krijgt u een katheter. U gaat voor een aantal uren (soms een nacht) naar de verpleegafdeling in verband met de controle op nabloeden.

De uroloog bepaalt wanneer de katheter weer verwijderd mag worden. Nadat de katheter is verwijderd, kan een aantal dingen anders zijn dan u gewend bent:

  • u kunt ongewild wat urine verliezen
  • er kan nog wat bloed in uw urine voorkomen
  • soms kunt u niet plassen, terwijl u wel aandrang heeft
  • het plassen kan met kleine beetjes gaan.

Dit zijn normale verschijnselen van voorbijgaande aard. Wanneer u denkt dat het afwijkend is, waarschuwt u dan de verpleegkundige. Om de blaas goed te spoelen moet u ongeveer twee liter vocht per dag drinken.

Pijn

De arts overlegt met u welke medicijnen u tegen de pijn krijgt of thuis mag nemen.

Ontslag

Als u na het verwijderen van de katheter zelf goed kunt plassen, mag u naar huis. Het plassen kan nog wat pijnlijk zijn. U krijgt voor enige tijd antibiotica mee op recept en een controleafspraak op de polikliniek na ongeveer zes weken.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen of wilt u meer weten, dan u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie, t. (038) 424 27 40 (bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur). Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Bent u verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.


19 maart 2017 6128 329995 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht