ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Nazorgpolikliniek Intensive care (IC)

Waarom een nazorgpolikliniek IC?

Een opname op de Intensive care is een ingrijpende gebeurtenis. Het blijkt dat veel patiënten en hun familie na thuiskomst behoefte hebben aan een nagesprek over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de behandeling op de IC. Isala heeft hiervoor vanuit de IC een speciaal nazorgtraject ontwikkeld.

U bent opgenomen geweest op de IC van Isala. Er is in deze periode veel met u gebeurd. Uw ziektebeeld in combinatie met de noodzakelijke behandeling kan aanleiding geven tot onverwachte en soms langdurig aanhoudende klachten. Dit kunnen klachten zijn op lichamelijk gebied: spierzwakte, verminderde eetlust of gewichtsverlies, maar ook psychische klachten zoals angst, slecht slapen, vergeetachtigheid en concentratieproblemen kunnen aanwezig zijn. Deze klachten kunnen de kwaliteit van leven beïnvloeden. Ook uw naasten kunnen deze klachten hebben. Het blijkt dat veel patiënten en hun familie behoefte hebben aan een nagesprek over de ervaringen die zij opgedaan hebben tijdens de behandeling op de IC. Vanuit de IC hebben wij hiervoor een speciaal nazorgtraject ontwikkeld. De nazorgpolikliniek IC is bedoeld voor patiënten die twee dagen of langer opgenomen zijn geweest op de IC. Het doel van de nazorgpolikliniek is om eventuele problemen in kaart te brengen en u te helpen bij de verwerking van uw opname.

Als u thuis bent

Valt u binnen de categorie die in aanmerking komt voor een nazorggesprek, dan krijgt u ongeveer 6 maanden na ontslag uit het ziekenhuis een afspraak thuisgestuurd. Mocht u niet in deze categorie vallen en toch behoefte hebben aan een gesprek, dan kunt u ons gerust bellen via telnr: (038) 424 56 48 (via afdeling Revalidatiegeneeskunde) of mailen naar icnazorg@isala.nl

Nazorgpolikliniek IC

U spreekt ongeveer 1 uur met de IC-verpleegkundige en de verpleegkundig specialist van de Revalidatie. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek Revalidatiegeneeskunde. Het is mogelijk om na het polikliniekbezoek, onder begeleiding van de IC-verpleegkundige, de IC-afdeling te bezoeken.

Andere disciplines

Zo nodig verwijzen wij u door naar andere disciplines zoals de fysiotherapeut of consultatief psychiatrisch verpleegkundige. Indien u doorverwezen wordt, zal de desbetreffende discipline contact met u opnemen om op korte termijn een afspraak in te plannen.

Nog vragen?

Wij raden u aan om deze folder samen met uw naasten door te nemen en eventuele vragen alvast op te schrijven. Neem, indien mogelijk, iemand mee naar uw afspraak bij de nazorgpolikliniek IC.

Contact

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, neem dan contact met ons op. Mocht het tijdstip van de afspraak u niet gelegen komen, dan kunt u deze uiteraard verzetten. Bel hiervoor naar de revalidatiegeneeskunde (038) 424 56 48. Of stuur een e-mail naar: icnazorgpoli@isala.nl

Belangrijke websites voor informatie
- www.opeenicliggen.nl
- www.sepsis-en-daarna.nl
- www.fcic.nl
- http://www.gezondheidszorgcoach.nl/


17 januari 2017 6156 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht