ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Longrevalidatie: Programma

Longrevalidatie zal u geen nieuwe longen of luchtwegen geven, maar betekent voor veel mensen een kans om beter met een chronische longaandoening om te gaan. Waar mogelijk helpen wij u bij het verbeteren van uw functioneren en op het vergroten van de zelfredzaamheid en het bewegen.De revalidatie bestaat uit een medische behandeling, het verbeteren van de lichamelijke conditie en spierkracht, en het leren omgaan met de aandoening.​

Onder longrevalidatie wordt ook verstaan een multidisciplinaire aanpak. Dat wil zeggen dat naast de longarts er ook andere deskundigen zich over het probleem buigen, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, maatschappelijk werker, ergotherapeut of diëtist. Longpatiënten kunnen immers door hun aandoening (medische en niet-medische) problemen ervaren die buiten de longen gelegen zijn. In deze folder vindt u informatie over longrevalidatie.

Symptomen

Longpatiënten hebben over het algemeen klachten als kortademigheid, benauwdheid, hoesten en het opgeven van slijm. Hierdoor kunnen beperkingen optreden bij activiteiten zoals dagelijkse verzorging, huishouden, werken, hobby’s beoefenen en uitgaan. Door uw kortademigheid verricht u waarschijnlijk minder lichamelijke activiteiten, waardoor uw uithoudingsvermogen mogelijk verder afneemt. Ook gevoelens van angst en paniek kunnen bij kortademigheid optreden. Herkent u het bovenstaande, dan kan longrevalidatie voor u een mogelijkheid zijn. Longrevalidatie kan handvatten geven om adequaat met uw klachten om te gaan.

Revalidatieprogramma

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor het revalidatieprogramma, dan kunt u dat met uw huisarts of longarts bespreken. Na verwijzing voor longrevalidatie krijgt u een oproep voor een eerste kennismakingsgesprek met de longverpleegkundige. Als het volgen van het longrevalidatietraject u aanspreekt en er gericht doelen zijn, krijgt u een oproep om een aantal testen en onderzoeken te ondergaan zoals eventueel aanvullend longfunctieonderzoek en fiets- en looptesten.

Het daadwerkelijke programma bestaat uit conditietraining, sport en spel, bewegingsactiviteiten en ontspanningstechnieken. Behalve aandacht voor bewegen en conditieopbouw volgt u (en eventueel uw partner of familie) ook informatiebijeenkomsten waarbij uitleg en advies wordt gegeven over de aandoening COPD, voeding, roken, en gevoelens die mensen met COPD kunnen ervaren.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, dan kunt u daar tijdens uw polikliniekafspraak op terugkomen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, via telefoonnummer (038) 424 24 56, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.

Als u voor een afspraak verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk telefonisch doorgeven? U kunt dan meteen een nieuwe afspraak maken.


23 augustus 2017 6379 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht