ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Online formulier Hoestpoli

​Hier vindt u de digitale vragenlijst ten behoeve van de Hoestpoli. Door op de link te klikken, komt het formulier tevoorschijn.

Vragenlijst Hoestpoli

Samenvatting Richtlijn online arts-patiënt contact

Bij al onze online contacten, dus ook onze webformulieren, houden wij ons aan de richtlijn van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Deze richtlijn ziet toe op alle online contacten tussen arts en patiënt waarbij de arts heeft aangegeven, op welke wijze dan ook, dat hij voor patiënten online bereikbaar is en hij:

  • een op de situatie van de patiënt gericht advies geeft
  • een (farmaco) therapie start
  • een herhaalrecept verstrekt.

In het belang van de kwaliteit en continuïteit van de zorg, is terughoudendheid geboden bij gebruikmaking van online communicatie.

Het uitgangspunt is dat online contacten ingebed dienen te zijn in een reeds bestaande behandelrelatie. Dat wil zeggen een relatie waarin beide partners elkaar kennen, elkaar hebben ontmoet en zo nodig elkaar weer kunnen ontmoeten. Het is echter niet uit te sluiten dat ook buiten een bestaande behandelrelatie online contacten mogelijk zijn.

Een arts kan besluiten tot een online contact met een patiënt in gevallen waarin de kwaliteit van zorg voldoende is gegarandeerd en de kans op nadelige gevolgen in voldoende mate is verkleind. De beslissing van de arts dient medisch-inhoudelijk verantwoord te zijn. Aan de overige voorwaarden uit de richtlijn moet zijn voldaan.

De richtlijn moet worden gezien als een aanvulling op de professionele standaard. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied nog in volle gang zijn, zal één jaar na de vaststelling van deze richtlijn bekeken worden of deze voldoende houvast biedt bij het online arts-patiënt contact. Indien dat niet het geval is, zal de richtlijn aangepast worden.

Contact

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u daar tijdens uw polikliniekafspraak op terugkomen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de Hoestpoli, t (038) 424 24 56, bereikbaar op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur.


10 april 2017 6380 Ja Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht