ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Nierscintigrafie DMSA

​Bij een nierscintigrafie DMSA wordt onderzoek gedaan naar mogelijke afwijkingen van de nieren.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door. 

U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve vloeistof in een ader in de arm. Omdat de stof enige tijd nodig heeft om door uw nieren te worden opgenomen (ongeveer vier uur), kunt u de afdeling na de injectie verlaten. Op het afgesproken tijdstip verwachten wij u terug voor het maken van de foto’s. Om te zorgen dat de foto’s scherp worden, komt de camera dicht boven uw lichaam te staan. U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er metaal in zit. Het maken van de foto’s duurt ongeveer 45 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve vloeistof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam. Dit wordt bevorderd door op de dag van het onderzoek veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn

Uitslag van het onderzoek

De uitslag van het onderzoek is niet onmiddellijk bekend. De afdeling Nucleair geneeskundige stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u hierover zal informeren.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.


20 juni 2016 6385 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht