ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Behandeling van slaapstoornissen

Voor de behandeling van slaapstoornissen kunt u terecht bij het Slaapcentrum. Aan de hand van slaaponderzoek en gesprekken bepaalt een multidisciplinair team de beste behandelmethode voor uw klachten. Afhankelijk van de diagnose wordt u verder behandeld door één van de specialisten (KNO-arts, neuroloog, longarts of MKA-chirurg) of door een physician assistant.

Tijdens uw bezoek aan het slaapcentrum komt er veel informatie op u af. Misschien vindt u het prettig om alles op uw gemak nog eens na te lezen. Daarom hebben wij de mogelijke behandelingen voor u beschreven in verschillende patiëntenfolders. Ook is er meer informatie te vinden op de websites van de betrokken specialismen.

AandoeningenOnderwerp
Obstructief slaapapneu syndroomSyndroom waarbij de ademhaling gedurende meer dan tien seconden stopt.
SnurkenAandoening waarbij het snurkgeluid meestal wordt veroorzaakt door het trillen van de huig en het zachte verhemelte tijdens de inademing.
Onderzoek
Polysomnografie​Tijdens dit onderzoek wordt gedurende een nacht de kwaliteit van uw ademhaling en van uw slaap gemeten. Het doel is om eventuele ademhalings- en/ of slaapstoornissen op te sporen of uit te sluiten.​
Neusendoscopie​Kijkonderzoek van de neus.​ Dit is een kortdurend, poliklinisch onderzoek waarbij (met of zonder plaatselijke verdoving) met een dun 'kijkertje' hoger en dieper in de neus gekeken wordt.
Slaapendoscopie​Onderzoek om te kijken waar bij u precies het snurkgeluid vandaan komt.​ Bij dit onderzoek wordt, terwijl u slaapt, met een flexibele endoscoop en ene camera gezocht naar de oorzaak van uw snurkklachten.
Behandelingen
Snurkbeugel voor snurken en slaapapneu (mra) ​Speciale beugel die over de tanden wordt geschoven, zodat de onderkaak naar voren wordt geschoven tijdens de slaap.​ Of deze anti-snurkbeugel de gewenste resultaten oplevert, wordt na verloop van tijd gecontroleerd. Dit doen wij vaak met behulp van een polygrafie.
Operaties aan het neustussenschot​Een scheef neustussenschot komt zeer vaak voor en kan leiden tot allerlei klachten. Het rechtzetten van het neustussenschot komt daarom veel voor. Deze operatie heeft tot doel de neusfunctie te verbeteren.​
Coblatie van de neus​Dit is een nieuwe behandelingstechniek waarbij de neusschelpen verkleind worden. ​
CPAP​Een neusmasker (CPAP) zorgt ervoor dat er tijdens de nacht voortdurend lucht in de neus en de keel wordt geblazen.​

 

 

Contact

Bent u doorverwezen of bent u al in behandeling voor een slaapstoornis? Dan kunt u met vragen terecht bij het Isala Slaapcentrum (polikliniek Longgeneeskunde). Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 42 17.
Mailen kan ook: slaapcentrum@isala.nl


10 april 2017 6402 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
Uw naam Uw emailadres*
Bericht