ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Niet-ingedaalde zaadbal bij kinderen

Een aantal van onze urologen is gespecialiseerd in kinderurologie. Zij behandelen kinderen met algemene urologische problemen, en kinderen met een aangeboren of veel voorkomende afwijkingen aan urinewegen en/of geslachtsorganen. Meestal gaat het om afwijkingen van de volgende organen: balzak, blaas, nieren, penis, plasbuis en urineleiders. Hier vindt u informatie over een niet-ingedaalde zaadbal bij kinderen en de behandeling ervan.

Niet-ingedaalde bal

De zaadbal wordt aangelegd in de buurt van de nier en behoort zich vóór de geboorte door het lieskanaal naar de balzak te verplaatsen. Tijdens deze indaling kan de bal blijven steken of de verkeerde weg kiezen. Het niet goed indalen van de zaadbal (of van beide zaadballen) komt bij jongens relatief vaak voor. Een zaadbal die niet goed is ingedaald, is vaak lastig met de vingers te lokaliseren.
Het zaadbalweefsel is onder andere verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zaadproductie. Bij een niet goed ingedaalde zaadbal kan het zaad - zeker als het beide zaadballen betreft - op latere leeftijd van mindere kwaliteit zijn. Dit komt doordat het zaadbalweefsel beschadigd is.
Wanneer sprake is van onvoldoende ingedaalde zaadballen, bestaat op oudere leeftijd een licht verhoogde kans op zaadbalkanker.

Behandeling van een niet-ingedaalde bal

Vroeger dacht men dat de aandoening pas op oudere leeftijd gecorrigeerd hoefde te worden. Tegenwoordig adviseren we om patiëntjes in het tweede levensjaar te opereren. In zeventig procent van de gevallen vinden we tijdens de operatie ook een liesbreuk, die dan tevens hersteld wordt.
Uitstel van een noodzakelijke ingreep kan tot gevolg hebben dat het patiëntje op latere leeftijd minder vruchtbaar is.
In niet goed ingedaalde zaadballen, ook al zijn ze succesvol geopereerd, bestaat een licht verhoogde kans op zaadbalkanker op oudere leeftijd. Heeft uw zoon een corrigerende ingreep ondergaan, dan vragen wij u hem op dit risico te attenderen.

Spreekuren en opname

De polikliniek Urologie heeft een speciaal spreekuur voor kinderen: de polikliniek Kinderurologie. Hiervoor kunt u zowel bij Isala als in Isala Diaconessenhuis te Meppel terecht. Voor een afspraak op deze polikliniek hebt u een verwijzing van de huisarts nodig.
Voor kinderen die hun plas niet kunnen ophouden (incontinent zijn voor urine) is er een aparte polikliniek: de Plaspoli. Hier werken onze urologen samen met een verpleegkundige, die gespecialiseerd is in de begeleiding van kinderen met plasproblemen.
Wanneer bij kinderen een operatie noodzakelijk is, komen ze voor opname in het ziekenhuis. Ze liggen dan op de kinderafdeling van Isala of in Isala Diaconessenhuis te Meppel.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. Deze is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer (038) 424 27 40. Mailen kan ook: info.urologie@isala.nl.

Bent u verhinderd? Neemt u dan telefonisch contact met ons op om een nieuwe afspraak te maken.


3 augustus 2017 6431 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht