ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Meckel’s divertikel

Het doel van het onderzoek is het opsporen van een uitstulping van de dunne darm waaruit soms bloedverlies kan optreden.

Voorbereiding

  • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
  • Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf zes uur voor het onderzoek niet meer mag eten of drinken. Water drinken mag wel. Neem uw lunch mee deze kunt u na het onderzoek gebruiken.
  • Als u medicijnen voor de darmen gebruikt, wilt u ons dat dan laten weten? Het kan zijn dat u deze medicijnen drie dagen voor het onderzoek moet staken.
  • In de drie dagen voorafgaand aan het onderzoek mag er bij u geen gastroscopie of colonscopie en geen röntgenonderzoek met contrastmiddel zijn verricht. Weet u niet zeker of dit bij u het geval is geweest? Vraagt u dit dan na bij uw behandelend specialist.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

Op het afgesproken tijdstip krijgt u een infuus in een ader in de arm. Via dit infuus wordt eerst een medicijn (ranitidine=maagzuurremmer) toegediend en vervolgens de radioactieve stof.  Direct na de toediening worden foto’s gemaakt (dit duurt ongeveer één uur). Voor het maken van de foto’s komt er een camera dicht boven uw lichaam. Om ervoor te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat u stil ligt. U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in zit.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.


15 juni 2016 6452 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht