ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Argininetest bij volwassenen

Onderzoek naar voldoende groeihormoon bij volwassenen

​Uw arts heeft een arginine test aangevraagd. Met deze test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of u voldoende groeihormoon aanmaakt.

Uitleg

Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst 2 bepaalde stoffen (GHRH en arginine) via een infuus zijn toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden of u voldoende groeihormoon aanmaakt. 

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt u iets te eten en te drinken aangeboden.
Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W) en daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuus zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden.
  • Via het infuus wordt eerst de GHRH en daarna de arginine vloeistof toegediend en later bloed afgenomen. De arginine vloeistof wordt gedurende 30 minuten via het infuus toegediend.
  • Hierna wordt via het infuus bloed afgenomen na 30, 60, 90 en 120 minuten.

Tijdens de test is eten, drinken (behalve water) en inspanning (rondlopen etc.) niet toegestaan omdat dit de uitslagen van de test kan beïnvloeden. Na afloop van de test kunt u gewoon naar huis en is geen verdere nazorg nodig.

Mogelijke bijwerkingen

Een zeldzame bijwerking van arginine is een daling van het bloedsuikergehalte. Dit is niet gevaarlijk. Wel kan daarom tijdens de test het bloedsuikergehalte gemeten worden. Mocht het suikergehalte te ver dalen dan kan de arts via het infuus suiker toedienen. 

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen hebt over de test, kunt u bellen naar het infopunt KCL, via telefoonnummer (038) 424 2871. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.


23 januari 2018 6588 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht