ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Bijnierscintigrafie (MIBG)

Een bijnierscintigrafie wordt uitgevoerd om afwijkingen in de bijnier op te sporen.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.
 • Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken.
 • Wilt u ons laten weten welke medicijnen u gebruikt? Het kan zijn dat u tijdelijk een medicijn niet mag innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Onderzoek

U krijgt een injectie met een radioactieve stof in uw arm. Na de injectie krijgt u twee flesjes laxeermiddel (Sennoside) mee. In het schema onderaan ziet u hoe u dit laxeermiddel tijdens de dagen van het onderzoek moet gebruiken. De dag na de injectie worden er foto's gemaakt. Daarnaast worden er opnamen gemaakt waarbij de camera om u heen draait (het SPECT-onderzoek). Dit duurt ongeveer 75 tot 90 minuten. Ook na twee dagen worden soms opnamen gemaakt, dit duurt ongeveer 60 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Kortademigheid
 • Tensiestijging
 • Flushes (blozen)
 • Hartkloppingen
 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de bevindingen naar uw behandelend arts, die u de uitslag meedeelt. 

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.

Voorschrift Sennoside (MIBG)

 

Dag van de injectie:

 • 's Ochtends injectie op de afdeling Nucleaire geneeskunde.
 • Na de injectie neemt u voor de eerste keer ca. 25 ml Sennoside-drank. 
 • 's Avonds om 20.00 uur neemt u opnieuw ca. 25 ml Sennoside-drank.

Eén dag na de injectie:

 • Na uw ontbijt neemt u ca. 25 ml Sennoside-drank.
 • 's Ochtends foto's maken op de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Indien u de volgende dag moet terugkomen, moet u doorgaan met de Sennoside-drank:

 • om 14.00 uur  ca. 25 ml Sennoside-drank
 • om 20.00 uur  ca. 25 ml Sennoside-drank

U krijgt twee flesjes Sennoside-drank mee. De inhoud van 1 flesje (75 ml) verdeelt u in drie porties van elk ca. 25 ml (zie hierboven). Het is de bedoeling dat uw darmen zo schoon mogelijk blijven.

Eet- en drinkadvies:

Drink tijdens de onderzoeksdagen veel (water, thee of koffie), echter geen vruchtensappen of melkproducten. Gebruik voor het bereiden van uw eten zo min mogelijk vet en melkproducten. 


19 juli 2016 6615 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht