ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

CTA-scan van de aorta

Een CTA-scan van de aorta brengt het hart en de grote lichaamsslagader in beeld. Een Computer Tomografie (CT-scan) laat doorsneden van het lichaam zien, die met behulp van röntgenstraling zijn gemaakt.

Uw cardioloog heeft u doorverwezen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde voor een CTA-scan van uw hart en de grote lichaamsslagader. De beelden die de CT-scan oplevert, gebruikt uw cardioloog voor de verdere behandeling van uw klachten of ter controle van een eerdere behandeling.

Voorbereiding

 • Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan het onderzoek aan ons door.
 • Het is belangrijk dat u drie uur vóór de start van het onderzoek nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf drie uur vóór het onderzoek niets meer mag eten, drinken en niet roken.
 • Als u medicijnen gebruikt moet u deze wel gewoon innemen met een klein beetje water. Wilt u uw medicijnkaart meenemen?
 • Voor het onderzoek is het soms nodig om bloed te laten prikken om uw nierfunctie te bepalen. Hiervoor krijgt u van ons, als dat nodig is, een labformulier. U mag in de drie maanden vóór het onderzoek uw bloed laten prikken.
 • Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een ader in uw arm ingespoten. Daarom willen wij u vragen de vragenlijst (contrastformulier) die u bij deze folder aantreft in te vullen en mee te nemen naar uw afspraak.
 • Het is belangrijk dat u op de dagen rondom het onderzoek voldoende vocht en zout binnenkrijgt. Op de dag vóór het onderzoek, op de dag van het onderzoek en op de dag na het onderzoek vragen wij u om twee liter vocht en een kop bouillon te drinken. Als u een vochtbeperkt dieet heeft, is extra drinken niet noodzakelijk.
 • Belangrijk om te weten: u mag de eerste vier uur na het onderzoek niet zelf deelnemen aan het verkeer. Daarom is het raadzaam om vervoer te regelen. Als u valium heeft gehad mag u de hele dag niet zelf aan het verkeer deelnemen.
 • Omdat het onderzoek technisch mooier wordt als uw hartslag laag is, roepen wij u wat eerder op om uw hartslag te meten. Eventueel krijgt u van ons dan een medicijn dat uw hartslag iets omlaag zal brengen. Dit medicijn moet een poosje inwerken. Zonodig krijgt u tijdens het onderzoek nog een medicijn via het infuus toegediend dat uw hartslag verder omlaag zal brengen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Het onderzoek

 • Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.
 • U wordt aangesloten aan een monitor die uw hartslag registreert en u krijgt een infuus in de arm.
 • Daarna worden er enkele voorbereidende scans gemaakt. Hierbij schuift de behandeltafel waarop u ligt door een ring waarin zich de röntgenbuis bevindt.
 • Vervolgens dient de laborant contrastvloeistof toe via het infuus.
 • Tijdens de toediening van de contrastvloeistof wordt nog een aantal scans gemaakt.
 • Hierna is het onderzoek klaar.
 • Het infuus wordt na 15 minuten verwijderd en daarna u mag weer naar huis.

Risico’s en bijwerkingen jodiumhoudende contrastvloeistof bij toediening via een infuus

Als er bij het onderzoek gebruik wordt gemaakt van contrastvloeistof via het infuus, dan kan een allergische reactie optreden. De kans hierop is klein en is de afgelopen jaren sterk afgenomen door verbetering van de jodiumhoudende contrastvloeistoffen.

Allergische reacties
Soms kunnen contrastvloeistoffen bij toediening via het infuus een overgevoeligheidsreactie veroorzaken. Dit betreft meestal een milde reactie (niezen, jeuk of galbulten) die optreedt binnen een uur na het onderzoek. In zeldzame gevallen kan een ernstige reactie (shock) ontstaan. Het is daarom belangrijk te weten of u overgevoelig bent voor contrast. Reacties op contrastvloeistof treden in de regel binnen één uur na de injectie op. U wordt daarom altijd goed geobserveerd bij de injectie, zodat wanneer nodig een eventuele reactie meteen kan worden behandeld.

Heeft u eerder last gehad van een allergische reactie toen röntgencontrastvloeistof bij u gebruikt werd? Of bent u overgevoelig voor jodiumhoudende stoffen? Neem dan vooraf contact op met uw behandelend arts, zodat eventuele voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden of gekozen kan worden voor een alternatief onderzoek. 

Verstoring nierfunctie
Bij onderzoek met een jodiumhoudend contrastmiddel is het van belang dat uw nieren goed werken. Door de toediening van de contrastvloeistof bestaat de kans dat de nierfunctie achteruitgaat. Om de nierfunctie te bepalen is bloedonderzoek nodig. In sommige gevallen moeten, op basis van het bloedonderzoek, voorzorgsmaatregelen genomen worden om het risico op nierfunctievermindering te verkleinen. Bekijk voor meer informatie over het voorkomen van nierfunctieverslechtering als gevolg van jodiumhoudende contrastvloeistof de folder 'Contrastpoli'.

Risico’s bij toedienen van een stof
Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een infuus een stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden. 

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: het infuus zit niet goed en de stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

Het onderzoek wordt beoordeeld door de cardioloog en de nucleair geneeskundige. De bevindingen gaan naar de arts die het onderzoek heeft aangevraagd, van wie u de uitslag ontvangt.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.

Bijlage: Contrastformulier

Wilt u het contrastformulier uitprinten en meenemen naar uw afspraak?


11 april 2017 6622 Ja Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht