ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Strontiumtherapie

Strontiumtherapie wordt toegepast bij pijn in het botweefsel. Deze pijn is op een aantal manieren te behandelen, bijvoorbeeld met pijnstillende medicijnen of met bestraling van buitenaf. Veelal zullen deze methodes al zijn toegepast, met onvoldoende resultaat.

Uitleg

In overleg met uw arts is er besloten tot een behandeling met de radioactieve stof strontium. Deze stof wordt toegediend via een infuus in een ader in de arm. Het strontium wordt voor het grootste deel in de botten opgenomen, vooral op plaatsen waar de botpijn optreedt. Bij ongeveer twee van de drie patiënten helpt de behandeling met strontium. Soms verdwijnt de pijn zelfs geheel. Helaas slaat de behandeling bij één op de drie patiënten helemaal niet aan.

Het effect van de behandeling merkt u meestal na zo’n twee weken. In sommige gevallen kan de pijn eerst erger worden. Dit is vaak een gunstig teken als gevolg van de inwerking van de straling, afkomstig van het strontium, op de pijnlijke plaats. Na deze verergering aan het begin, neemt de pijn vaak geleidelijk af.

Uw omgeving

De behandeling is niet gevaarlijk voor u en ook niet voor de mensen in uw omgeving. De straling van het strontium wordt opgenomen in de botten en verlaat uw lichaam niet. Mensen in uw omgeving ontvangen dus ook geen straling van u. Wel is er gedurende ongeveer twee weken nog iets van het radioactieve strontium terug te vinden in uw urine. Daarom krijgt u een aantal leefregels mee. Deze regels zijn erop gericht andere personen (zoals verzorgers of huisgenoten) niet met uw urine in contact te laten komen.

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.

Op de dag van het onderzoek kunt u gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaatsnemen.

Gang van zaken

Vóór de toediening heeft u een gesprek met de nucleair geneeskundige of de physician assistant. Na de beantwoording van eventuele vragen krijgt u, via een ingebracht infuus, het strontium toegediend. Vervolgens kunt u weer naar huis.

Risico's bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties:

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en de radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Bijwerkingen strontium therapie

Als gevolg van de behandeling kan er een (tijdelijke) afname van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en/of bloedplaatjes plaatsvinden. Deze vermindering van de functie van het beenmerg kan gepaard gaan met verhoogde gevoeligheid voor infecties of bloedingen. Wanneer deze bloedwaarden te laag zijn voorafgaande aan een strontiumbehandeling, stelt de arts de behandeling uit. Als u na een behandeling met strontium last krijgt van koorts, infectie of bloedingen, moet u contact opnemen met uw hoofdbehandelaar.

Soms wordt het bot door de behandeling gedurende enkele dagen geprikkeld op de plek van de uitzaaiingen. Dit kan tijdelijk pijnlijk aanvoelen. Deze pijn voelt u vooral in de eerste dagen na toediening en gaat meestal binnen enkele dagen weer over. Als het nodig is kunt u in deze periode extra pijnstillers gebruiken. Uw hoofdbehandelaar kan u hierbij adviseren.

Leefregels voor thuis

Voor de eerste 14 dagen na de behandeling gelden de volgende leefregels:

  1. Wees voorzichtig bij het plassen, probeer niet te spetteren. Mannen worden daarom verzocht zittend te plassen! Na gebruik het toilet 2x spoelen.
  2. Was na elk bezoek aan het toilet goed uw handen.
  3. Het toilet 1x per dag schoonmaken met normaal schoonmaakmiddel en wegwerphandschoenen aan. Mocht er wat urine gemorst zijn, dep deze dan goed op met behulp van wat toiletpapier en spoel dit vervolgens weg in het toilet. Daarna goed uw handen wassen.
  4. Als een bedlegerige patiënt een verblijfscatheter heeft, kan de urinezak worden geleegd in het toilet (pas op voor spetteren, handschoenen aan, handen wassen).
  5. In geval van incontinentie bij voorkeur een luier/luierbroekje gebruiken. De handschoenen, luier, urinezak wegwerpen bij het normale huisvuil.
  6. Kleding of beddengoed, waar urine op is gemorst, met handschoenen aanpakken en apart wassen in een normale wasmachine.
  7. Na onverhoopt overlijden van de patiënt is crematie toegestaan, de as mag echter niet over land worden verspreid.

Verhinderd?

De materialen die bij de behandeling worden gebruikt zijn duur. Indien de behandeling niet door gaat, gaan deze materialen ongebruikt verloren. Als u verhinderd bent om op de afgesproken datum te komen, verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk telefonisch te melden aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, dan kunt u deze altijd stellen tijdens uw bezoek aan onze afdeling of bellen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (038) 424 52 38. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.


15 juni 2016 6624 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht