ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Thuisbehandeling Chance@home bij klaplong (pneumothorax)

Behandeling en herstel thuis

Om te herstellen, is het niet altijd nodig om in het ziekenhuis te liggen. Dit kan ook prima thuis, mits u de juiste begeleiding krijgt. Isala biedt u die begeleiding met speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home.

U bent opgenomen in Isala wegens een klaplong. Uw longarts heeft, in overleg met u, besloten dat u thuis behandeld wordt om verder te herstellen. Hierbij wordt u thuis begeleid door speciaal opgeleide verpleegkundigen van het team Chance@home die verbonden zijn aan Isala.

Uw behandeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis is er bij u een drain geplaatst, welke in verbinding staat met een afzuigsysteem. U gaat met drain én zuigpomp naar huis. Uw behandeling thuis is vergelijkbaar met die in het ziekenhuis en valt onder de verantwoordelijkheid van uw longarts. Een verpleegkundige van Chance@home die u dagelijks ziet, is gedurende de behandelperiode echter uw eerste aanspreekpunt.
Mocht blijken dat de thuisbehandeling voor uw situatie niet voldoende is, dan kan de verpleegkundige in overleg met uw longarts besluiten u alsnog in het ziekenhuis te laten opnemen.

Uiteraard worden uw huisarts en de apotheek ingelicht over uw thuisbehandeling.

Vergoeding
Uw thuisbehandeling via Chance@home valt onder de basiszorg van uw zorgverzekering en wordt dus vergoed. De vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Chance@home bij u thuis

Na uw ontslag uit Isala zetten de gespecialiseerde verpleegkundigen van Chance@home de zorg bij u thuis voort. Het tijdstip waarop de verpleegkunde bij u thuis komt is afhankelijk van het aantal patiënten dat die dag bezocht moet worden en de plaats waar zij wonen. Daarom kan er van te voren helaas geen exact tijdstip worden afgesproken.

  • Een verpleegkundige komt dagelijks bij u langs, voor controle en begeleiding. De verpleegkundige controleert onder andere uw bloeddruk, pols, de drain en het afzuigsysteem.
  • Meestal wordt er bij een klaplong eenmalig via een naald of katheter lucht weggezogen, waarna de naald of katheter meteen wordt verwijdert. Helpt dit niet voldoende, dan wordt de lucht via een drain (slangetje) met een zuigpomp afgezogen om de long weer te laten ontplooien. 
  • Het duurt vaak een aantal dagen voordat er geen luchtlekkage meer tussen de longvliezen is en de long weer goed ontplooit.
  • Als er geen luchtlek meer is kan de drain weer worden verwijderd. Een dunne drain kan thuis verwijderd worden door de verpleegkundige. Voor het verwijderen van een dikke drain (meestal na een operatie) zijn twee personen nodig. Daarom wordt u gevraagd zich te melden bij de acute opvang in het ziekenhuis.

Als het nodig is, stuurt de verpleegkundige uw behandeling bij. De verpleegkundige kan te allen tijde met uw behandelend longarts overleggen over uw behandeling.

Leefregels tijdens de thuisbehandeling

Dat u niet in het ziekenhuis opgenomen bent, betekent niet dat u uw oude leven direct weer kunt oppakken. Uw behandeling valt onder ziekenhuis verplaatste zorg. Dit betekent dat u tijdens de thuisbehandeling:

  • Thuis in of rond het huis moet blijven.
  • Niet mag douchen tijdens de behandeling met de pomp.
  • Niet mag werken.
  • Uw dagelijkse activiteiten moet aanpassen.
  • Activiteiten die u te veel vermoeien beter kunt vermijden.
  • Geen auto mag besturen.

Door u te houden aan bovenstaande leefregels draagt u zelf ook bij aan uw herstel. Uiteraard kunt u uw eventuele vragen over de behandeling of bovenstaande leefregels met de verpleegkundige die u thuis bezoekt bespreken.

Recht om een klacht in te dienen

Wij horen het graag als u niet tevreden bent. Daar kunnen wij van leren. Bespreek uw klachten met uw zorgverleners. Onze klachtenfunctionaris is ook beschikbaar als u een klacht wilt indienen. In de folder Rechten, plichten en klachtenbehandeling vindt u meer informatie.
De klachtenfunctionaris zal u verder begeleiden.

Meer informatie
Voor meer informatie over een klaplong verwijzen we u graag naar website www.longfonds.nl en het Longfonds.
Voor meer informatie over Chance@home kunt u contact opnemen via telefoonnummer (038) 424 27 00.


30 maart 2017 6635 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht