ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Dikke darmkanker (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

​Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave
  • Inleiding
  • Contact
 • Hoofdstuk 2: Dikke darmkanker en onderzoeken
  • Dikke darmkanker
  • Onderzoeken
 • Hoofdstuk 3: Operatie bij dikke darmkanker (de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)
  • Bijlage: Behandelwijzer chemotherapie
 • Hoofdstuk 4: Controle en herstel (de bijlage wordt toegevoegd als dit voor u van toepassing is)
  • Controles na de behandeling
  • Herstel
  • Revalidatie tijdens en na kanker
  • Bijlage: De lastmeter
 • Hoofdstuk 5: Aanvullende informatie
  • Extra informatie
  • Rechten en plichten
  • Voorbereiden op gesprekken

Inleiding

U hebt zojuist van uw arts gehoord dat u dikke darmkanker heeft en met hem besproken welke behandeling u daarvoor zult ondergaan. Gedurende de behandeling krijgt u veel informatie. Het is niet mogelijk al deze informatie in één keer te onthouden. Dit Patiënten Informatie Dossier (=PID) is bedoeld als ondersteuning. Het bevat informatie om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling en het is tevens een naslagwerk. Het dossier is uw persoonlijk eigendom. Om ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk profijt heeft van dit PID adviseren wij u het bij uw bezoek aan Isala mee te nemen. Het kan dan worden aangevuld met de informatie die u op dat moment krijgt. Zo krijgt u een informatieboekje dat zo goed mogelijk op uw persoonlijke situatie van toepassing is.

Extra informatie

In dit PID vindt u informatie over dikke darmkanker en de behandeling in Isala gericht op uw situatie. Er is meer uitgebreide informatie beschikbaar over dikke darmkanker, de behandeling, bestaande (patiënten) organisaties en andere specifieke onderwerpen. Wilt u ergens meer over weten, vraagt u dit dan gerust aan de regieverpleegkundige oncologie. Dit is een verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor mensen met kanker. Zij kan u en uw naasten begeleiden en informeren tijdens en na uw behandeling. Zij geeft uitleg over uw behandeling en de gevolgen hiervan voor uw dagelijks leven. Zij kan de informatie die gegeven is door de arts verduidelijken en zij kan u en uw naasten de eerste opvang bieden bij de verwerking van uw ziekte en de daarbij behorende emoties. Daarnaast kunt u vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden, met haar bespreken. In dit PID, onder het hoofdstuk “Extra informatie”, vindt u een overzicht van betrokken patiëntenorganisaties en verschillende internetsites.

Regieverpleegkundige oncologie

Wanneer de arts u heeft verteld dat u dikke darmkanker heeft, maakt u kennis met de regieverpleegkundige oncologie. De regieverpleegkundige oncologie is een verpleegkundige die is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met kanker. Een aantal regieverpleegkundigen is ook verpleegkundig specialist. De verpleegkundig specialist is opgeleid om een aantal medische taken van de arts over te nemen.

 • De regieverpleegkundige geeft uitleg over uw behandeling en de gevolgen hiervan op uw dagelijks leven.
 • Zij is op werkdagen telefonisch bereikbaar om vragen te beantwoorden.
 • Zij kan u opvang bieden bij de verwerking van uw ziekte.
 • U kunt vragen en onzekerheden die u of uw naasten bezighouden, met haar bespreken.

Tijdens de gehele diagnose-, behandel- en controleperiode kunt u een beroep doen op de regieverpleegkundige. Zij zal u helpen om een antwoord op uw vragen te krijgen. Het is mogelijk dat zij u daarvoor doorverwijst naar andere zorgverleners.

Contact

In Isala zijn verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor patiënten met dikkedarmkanker.

Regieverpleegkundigen Oncologie

 • Dominique Damminga
 • Nienke de Goeijen
 • Jentje Hofstede
 • Erna Kist
 • Rosanne Kruft
 • Ivonne Schoenaker

Zij zijn bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur, t (038) 424 27 87 en regie.mdl@isala.nl. Bij spoed zijn zij van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.
Locatie V2.0

Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten

 • A. Flierman
 • A.P.J. de Graaf
 • Dr. M.A.C. Meijssen
 • Dr. A.C. Poen
 • Dr. B.E. Schenk
 • Mw. H. van der Sluis
 • Dr. J. Vecht
 • Dr. W.H. de Vos
 • Dr. E.J. van der Wouden
 • Mw. L.R.H. de Wijkerslooth.

De polikliniek Maag-, darm- en leverziekten is tijdens kantooruren bereikbaar op t (038) 424 56 37. Buiten kantooruren kunt u bellen naar t (038) 424 50 00.
Locatie V2.0

Polikliniek Abdominale chirurgie

 • Mw. A.D. van Dalsen
 • Dr. V.B. Nieuwenhuijs
 • Dr. G.A. Patijn
 • Dr. E.J.G.M. Pierik
 • Dr. H.L. van Westreenen.

Bereikbaar tijdens kantooruren op t (038) 424 62 95.
Locatie V2.0

Internist-oncologen

 • Dr. J.C. de Graaf
 • Dr. J.W. de Groot
 • Dr. M. Tascilar
 • Dr W. A. van der Steeg.

Bereikbaar tijdens kantooruren op t (038) 424 60 40.
Locatie V2.0

Afdeling Endoscopie

Bereikbaar tijdens kantooruren via t (038) 424 56 37 en buiten kantooruren via t (038) 424 50 00.
Locatie V3.3

Afdeling Dagverpleging chemotherapie

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.30 uur via t (038) 424 13 30.
Locatie V3.3

Verpleegafdelingen

 • Afdeling Interne geneeskunde: maag-, darm- en leverziekten (MDL)
  Locatie V2.3
  t (038) 424 12 35
 • Afdeling Interne geneeskunde: oncologie
  Locatie V2.3
  t (038) 424 12 30
 • Afdeling Chirurgie
  Locatie V2.4
  t (038) 424 12 45
 • Afdeling Intensive care (IC)
  Locaties V3.4 en V3.5
  t (038) 424 13 45 (V3.4)
  t (038) 424 13 55 (V3.5)

Afdeling Diëtetiek

 • Mw. N. Schokker
 • Mw. J. Hoekstra
 • Mw. N. Wiersma

Bereikbaar via t (038) 424 53 27.
Locatie V4.0

Verpleegkundig consulenten stomazorg

 • Marleen Blankvoort
 • Harriët Junte
 • Dicky Kroes
 • Natasja Platenkamp
 • Eveline Prikken

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.00 - 16.30 uur via t (038) 424 73 56 en stomazorg@isala.nl

Overige telefoonnummers

 • Isala, algemeen nummer: t (038) 424 50 00
 • Afdeling Spoedeisende hulp (SEH): t (038) 424 50 00.

Uw huisarts
Telefoonnummer:

Postadres

Uw postadres in Isala is:
Isala
T.a.v. mevrouw / de heer ...
Afdeling … , kamer …
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. van Heesweg 2
8075 AB Zwolle

Bezoektijden verpleegafdeling

Dagelijks van 14:30 - 17:00 uur en van 18:30 - 20:00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10:30 - 12:00 uur.
Als feestdagen gelden:

 • Nieuwjaarsdag
 • 1e en 2e Paasdag
 • Koningsdag
 • Bevrijdingsdag
 • Hemelvaartsdag
 • 1e en 2e Pinksterdag
 • 1e en 2e Kerstdag.

Website en facebookpagina

Bekijk ook de website van de polikliniek Maag-, darm- en leveroncologie (www.isala.nl/mdloncologie) en de facebookpagina van het Isala Oncologisch centrum voor de laatste ontwikkelingen en nieuws (www.facebook.com/isalaoncologischcentrum).


15 december 2017 6650 Nee Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht