ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Schisis en logopedie

Wanneer uw kind wordt geboren met een schisis, wordt hij doorverwezen naar de plastisch chirurg van het schisisteam. In de eerste twee weken neemt de logopedist van het schisisteam telefonisch contact met u op over het verloop van het drinken van uw kind.
Als er problemen zijn houdt de logopedist contact in de vorm van poliklinische en/of telefonische controles, totdat uw kind goed eet en/of drinkt.

Logopedisch onderzoek en observatie van de spraak

Tussen het eerste en het zesde levensjaar wordt uw kind halfjaarlijks tot jaarlijks gezien door de logopedist van het schisisteam. Indien nodig wordt er een onderzoek gedaan om de spraakontwikkeling van uw kind te beoordelen. Eerst wordt er een anamnese afgenomen. Hierin worden vragen gesteld wat betreft de algemene ontwikkeling , het eten en drinken, de mondmotoriek en spraak-taalontwikkeling van uw kind. Hierna zal de logopedist een onderzoek doen. Uw kind moet dan opdrachtjes uitvoeren zoals blazen op fluitjes, mondmotoriekoefeningen, plaatjes benoemen en/of zinnen nazeggen. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind. De logopedist kijkt ook naar de spleet en de mate van neusluchtverlies. De afspraak duurt zestig minuten.

Logopedische behandeling

Naar aanleiding van het onderzoek bespreekt de logopedist met u of logopedische behandeling nodig is en/of hoe deze wordt voortgezet. Vaak vindt de behandeling plaats in een logopediepraktijk bij u in de buurt.

Onderzoek naar de gehemeltefunctie

Als er onvoldoende resultaat en vooruitgang wordt geboekt tijdens de logopedische behandeling wordt vanaf de leeftijd van 3½ à 4 jaar nader onderzoek gedaan naar de functie van het zachte gehemelte. Het onderzoek wordt in samenwerking met de KNO-arts van het schisisteam gedaan. Hij zal, na verdoving van de neus, bij uw kind een slangetje met camera in de neus brengen. Hiermee kunnen de logopedist en de KNO-arts bovenop het zachte gehemelte kijken. Uw kind wordt gevraagd een aantal klanken, woordjes en zinnetjes na te zeggen, zodat de beweging van het zachte gehemelte tijdens spreken beoordeeld kan worden. Daarnaast wordt er gekeken of het gehemelte de neusholte helemaal afsluit. Wanneer dit niet het geval is, zal er in het schisisteam besproken worden of er een spraakverbeterende operatie (pharyngoplastiek) nodig is.

Het schisisspreekuur

Voorafgaand aan het schisisspreekuur wordt de huidige stand van zaken van alle kinderen besproken in het team. Wanneer u en uw kind aan de beurt zijn wordt u eerst kort gezien door de logopedist. De logopedist stelt u een aantal vragen over de spraakontwikkeling van uw kind. Hierna wordt u samen met uw kind gezien in het team. De verschillende specialismen kijken dan gezamenlijk naar uw kind en is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen. Aan het eind van het bezoek aan het team worden de vervolgstappen met u besproken.


27 mei 2015 7008 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht