ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Hartoperatie (PID): H1 Inhoudsopgave en inleiding

Patiënten Informatie Dossier

Inhoudsopgave

 • Hoofdstuk 1: Inhoudsopgave en inleiding
  • Inleiding
  • Contact
  • Aanvullende informatie
 • Hoofdstuk 2: Voor de opname
  • Preoperatief onderzoek
  • Vooraf regelen
  • Operatie
 • Hoofdstuk 3: De opnameperiode
  • Programma opnamedag
 • Hoofdstuk 4: Na de operatie
  • Intensive care (IC)
  • Voorbereiding op ontslag
 • Hoofdstuk 5: Herstel thuis
  • Normale verschijnselen na de operatie
  • Leefregels

Inleiding

U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. Met uw cardioloog heeft u de mogelijkheden besproken om uw klachten te verhelpen. De gegevens van al uw onderzoeken zijn besproken in het Hartteam van Isala. Naar aanleiding van deze gegevens zijn de artsen van dit team van mening dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Daarvoor bent u op de wachtlijst geplaatst van Isala. Ook kan het zijn dat u al bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van Isala. Of u bent opgenomen in een verwijzend ziekenhuis in de regio waar u in afwachting bent van een hartoperatie in Isala.

Een hartoperatie

Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de operatie en de periode daarna leest u dit Patiënten Informatie Dossier. Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn. Met deze infomatie kunt u meedenken over wat er gebeurt tijdens deze voor u zo belangrijke periode. Leest u het dossier al vóór uw opname door.
Omdat iedere patiënt anders is, komt het voor dat er van hetgeen u gelezen heeft wordt afgeweken. Uw arts zal uw persoonlijke situatie met u en zo mogelijk met uw direct betrokkenen bespreken.

Aandachtspuntenlijst

Gedurende uw behandeling krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende zorgverleners. Om u hierop voor te bereiden, vindt u aan het eind van ieder hoofdstuk een lijst met aandachtspunten. Dit is een overzicht van de onderwerpen die tijdens de verschillende gesprekken aan de orde zullen komen. Na afloop van de gesprekken kunt u de aandachtspuntenlijsten gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen. Wij raden u aan om iemand (maximaal twee personen) te vragen aan te sluiten bij de verschillende gesprekken op de preoperatieve polikliniek en op de opnamedag. Twee horen nu eenmaal meer dan één.

Vragen

Is er iets niet duidelijk, vraagt u dan vooral om opheldering aan de betreffende zorgverlener. Wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen en die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt u dit dan bij ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de zorg nog beter af te stemmen op de wensen en behoeften van onze patiënten.

Contact

In Isala werken acht hartchirurgen.
De dag vóór de operatie hoort u wie van hen u opereert.

Hartchirurgen

 • R. Boon
 • Dr. G.J. Brandon Bravo Bruinsma
 • R.R.P. Laurens
 • Dr. A.L.P. Markou
 • Drs. F. Porta
 • Mw. G.M.M. Shahin
 • Dr. S. Singh
 • Drs. R.P.H. Storm van Leeuwen.
De anesthesie bij openhartoperaties wordt gedaan door cardio-anesthesiologen.

De cardio-anesthesiologen zijn:

 • Dr. E.P. Eijking
 • Dr. J.J. Ennema
 • M. Kuijpers
 • C.J. Kwik
 • Dr. A.P. Nierich
 • Dr. C.L.G. Rutten
 • F.T.F. Snellen
 • Dr. J.P.C. Sonneveld
 • A.J. Spanjersberg
 • Dr. J.K. Zuur

Verpleegafdeling V4.5

 • Mw. S. den Dikken-Bout (physician assistant = PA)
 • Mw. D. Folmer-Douma (physician assistant = PA)
 • Mw. K.W. van der Klauw (physician assistant = PA)
 • Hr. S.G. van Straten (physician assistant in opleiding)
 • Mw. W.L. Vink (physician assistant = PA)
 • Mw. N. Wesseling-van Zijst (physician assistant in opleiding).

In dit PID spreken we verder over zaalarts.

Telefoonnummers

 • Isala
  (038) 424 50 00
 • Secretariaat Thoraxchirurgie
  (038) 424 28 66
  (038) 424 28 65
 • Familiebegeleiding IC
  (038) 424 42 84
 • Verpleegafdeling Thoraxchirurgie V4.5
  (038) 424 14 55
 • Steunpunt Zorg/transferverpleegkundige
  (038) 424 56 00

Uw postadres in Isala

Isala
t.a.v. mevr. / dhr. …..
Verpleegafdeling V4.5 , kamer …..
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Bezoekadres

Dr. Van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Bezoektijden

Verpleegafdeling V4.5

 • Dagelijks: 14.30 - 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen extra bezoekuur van 10.30 - 12.00 uur.

De bezoektijden zijn ruim zodat uw familie en andere bezoekers kunnen komen op het moment dat hen het beste schikt. Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed (dus afwisselen).
Wij willen u erop wijzen dat ook tijdens de bezoektijden de zorg en behandeling gewoon door gaan. Het kan gebeuren dat de patiënt die u bezoekt even weg is/moet voor een onderzoek. Het is ook mogelijk dat medewerkers zorg verlenen aan de patiënt die u bezoekt of aan een andere patiënt op de kamer. Zij kunnen u dan vragen de kamer voor korte tijd te verlaten. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Patiënten van de afdeling Thoraxchirurgie mogen de afdeling alleen verlaten voor onderzoek, onder begeleiding van een verpleegkundige.

Intensive care (IC)
In overleg met Familiebegeleiding IC:

 • 11.00 - 11.30 uur
 • 14.00 – 20.00 uur (maximaal 30 minuten).

Wij verzoeken u vriendelijk uw bezoek te beperken tot twee personen tegelijkertijd bij het bed. Bezoek op andere tijden en bezoek van kinderen jonger dan 12 jaar gaat alleen in overleg met Familiebegeleiding IC en/of de IC-verpleegkundige.

Hartbewaking

 • Dagelijks in overleg tussen 10.00 - 20.00 uur.

Aanvullende informatie

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over hartziekten en een hartoperatie. Zij geven bijvoorbeeld brochures uit over uiteenlopende onderwerpen rondom hart- en vaatziekten. Ook kunnen zij u informeren als u graag in contact wilt komen met lotgenoten. Als u over deze zaken informatie wilt, kunt u zich wenden tot de onderstaande organisaties.

De Hart&Vaatgroep: patiëntenvereniging voor mensen met een hart- of vaatziekte en hun naasten

Postbus 300
2501 CH Den Haag
t (088) 11 11 600
www.hartenvaatgroep.nl
info@hartenvaatgroep.nl

Nederlandse Hartstichting

Postbus 300
2501 CH Den Haag
t (0800) 300 03 00 (tijdens kantooruren)
www.hartstichting.nl

Verantwoording

Deze tekst is samengesteld door medewerkers van Thoraxchirurgie en de stafdienst Marketing en communicatie. Het is tot stand gekomen met behulp van de in het Universitair Medisch Centrum Utrecht ontwikkelde methodiek Patiënten Informatie Dossier.


3 februari 2017 7047 Nee Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht