ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Nierscintigrafie DMSA bij kinderen (tot 6 jaar)

​Het doel van een nierscintigrafie bij kinderen is het in beeld brengen van de vorm, het opsporen van eventuele littekens en het onderzoeken van de functies van de nieren.

Voorbereiding

Er zijn geen specifieke voorbereidingen nodig voor het onderzoek.

Voor het onderzoek wordt een dagopname op de kinderafdeling geregeld. U hoort via de secretaresse van de kinderarts hoe laat u daar met uw kind moet zijn. Op deze afdeling wordt het infuus ingebracht.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u bij de dagopname op de kinderafdeling verwachten. 

Het onderzoek

  • Op de kinderafdeling wordt het infuus bij uw kind ingebracht.
  • Vervolgens gaat u met uw kind naar de afdeling Nucleaire geneeskunde waar via het infuus een radioactieve stof wordt toegediend.
  • Ongeveer drie uur na de toediening worden foto’s gemaakt, dit duurt ongeveer een uur.
  • Om te zorgen dat de foto’s scherp worden, is het belangrijk dat uw kind stil ligt. Soms wordt uw kind in een vacuümmatje gelegd om het bewegen zoveel mogelijk te beperken.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die uw kind krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor de gezondheid van uw kind en verlaat op natuurlijke wijze het lichaam. Dit gaat voor een groot deel via de urine. Om dit te bevorderen wordt geadviseerd uw kind op de dag van het onderzoek veel te laten drinken en regelmatig te laten uitplassen. Ook is het verstandig, als dit van toepassing is, de eerste twee luiers te verwisselen met behulp van plastic handschoenen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

  • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
  • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar de behandelend arts van uw kind, die u erover zal informeren.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer (038) 424 52 38.


11 december 2014 7121 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht