ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Leukocytenscintigrafie (HMPAO) gewrichten

Met een leukocytenscintigrafie worden actieve ontstekingsprocessen in uw gewrichten opgespoord. Tijdens het onderzoek worden uw witte bloedlichaampjes (leukocyten) aan een radioactieve stof gekoppeld, waardoor ontstekingen zichtbaar worden. 

Voorbereiding

Bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Geef dit dan voorafgaand aan uw onderzoek aan ons door.

U mag op de dag van het onderzoek gewoon eten en drinken en uw medicijnen innemen.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Het onderzoek

 • Op het afgesproken tijdstip wordt er bloed bij u afgenomen.
 • Uit uw bloed worden de witte bloedlichaampjes (leukocyten) gehaald, deze worden aan een radioactieve stof gekoppeld.
 • Deze bewerking wordt in het laboratorium uitgevoerd en duurt ongeveer drie uur.
 • Na drie uur wordt u terug verwacht op de afdeling.
 • U krijgt een injectie met uw eigen, radioactief gemaakte, witte bloedlichaampjes.
 • Vier uur na de injectie worden er foto’s gemaakt. Hierbij komt de camera dicht boven uw lichaam te staan. Probeert u dan zo stil mogelijk te blijven liggen.
 • U kunt uw kleding aanhouden, tenzij er veel metaal aan of in uw kleding zit.
 • Het maken van de foto's kan variëren van 30 tot 60 minuten.
 • De volgende dag (24 uurs opname) worden er nogmaals foto’s gemaakt. Het maken van de foto's kan variëren van 30 tot 60 minuten.
 • Bij ontstekingsprocessen in de heup- of kniegewrichten krijgt u, indien nodig, na de 24 uurs opname een extra injectie. Vervolgens worden er na een uur nogmaals opnamen gemaakt van uw beenmerg, dit duurt 30 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u ons bellen. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer(038) 424 52 38.


6 april 2017 7129 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht