ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

PET-CT-onderzoek (I-124) na staken Thyrax

Het doel van een PET-CT-onderzoek met radioactief jodium-124, is het opsporen van mogelijke resten van de schildklier. Het onderzoek wordt gedaan voorafgaand aan de eventuele behandeling met jodium-131.

Voorbereiding

 • U bent geïnformeerd over het staken van de schildkliermedicatie vanaf ..........................................
 • U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek, ook niet voor de radioactieve injectie.
 • Vanaf donderdag …………………….......... tot na de eerste PET-CT scan moet u een jodiumarm dieet volgen. Het jodiumbeperkte dieet vindt u in de bijlage.

Schema

Dag​DatumTijd
​U moet bloed laten prikken
Donderdag12.00 uurU krijgt een injectie met de radioactieve stof I-124.
​VrijdagEr wordt een scan (eerste PET-CT) gemaakt van het hoofd tot en met de liezen.
​Maandag​De scan wordt herhaald (tweede PET-CT).
MaandagU heeft een gesprek met de nucleair geneeskundige of physician assistant over het wel of niet doorgaan van de behandeling met I-131 en de bijbehorende opname.
Indien van toepassing:​ ​ ​ ​
​Dinsdag​U wordt opgenomen op afdeling V2.3.
​Vrijdag​U wordt ontslagen van afdeling V2.3.
​Er wordt nog een post therapiescan gemaakt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het opsporen van mogelijke resten van de schildklier door middel van een scan met behulp van radioactief I-124. Deze scans worden met de PET-CT scanner gemaakt.

Met behulp van de uitslag van deze scan en het bloedonderzoek zal in overleg met uw internist worden bepaald of u opnieuw een behandeling met I-131 moet ondergaan.

Let op
Het I-124 wordt aan ons geleverd vanuit Amsterdam. Heel soms is er een probleem bij de levering en kan de scan niet doorgaan, maar dan bedenken we een andere oplossing.

Melden in het ziekenhuis

Voor elke afspraak in Isala meldt u zich met uw identiteitsbewijs (ID, paspoort of rijbewijs) aan bij een digitale aanmeldzuil. Als u de stappen van aanmelden heeft doorlopen, verschijnt op het scherm/ticket hoe laat wij u op onze afdeling verwachten. Vervolgens gaat u naar de afdeling Nucleaire geneeskunde. Daar aangekomen meldt u zich bij de balie en kunt u in de wachtruimte plaats nemen.

Toediening I-124 (radioactieve stof)

Hier wordt u nog even kort uitgelegd wat de bedoeling is en krijgt u via een infuus de radioactieve stof toegediend. Als u last heeft van engtevrees of erg zenuwachtig bent voor het onderzoek kunt u vragen om een rustgevend tabletje (valium) voor de volgende dag. Als u deze neemt mag u niet zelf rijden.

Dagen van de foto’s

 • U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de afdeling Nucleaire geneeskunde V3.1.
 • U gaat eerst naar het toilet om uit te plassen.
 • Daarna worden de foto’s gemaakt met de PET-CT scanner. Hierbij ligt u op een smal bed die in stappen van vier minuten door de scanner schuift. Het apparaat maakt geen hard geluid.
 • Er worden foto’s gemaakt van uw kruin tot en met de liezen.
 • U kunt uw kleding aanhouden, mits er geen metalen deeltjes in het scangebied vallen.
 • Het is belangrijk dat u stil ligt tijdens het scannen.
 • De scan duurt de eerste keer 45 minuten en de tweede keer 60 minuten.

Radioactieve vloeistof

De radioactieve stof die u krijgt toegediend, levert geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel via de urine. Dit wordt bevorderd door veel te drinken en regelmatig uit te plassen.

Risico’s bij toedienen radioactieve stof

Als u een onderzoek op de afdeling Nucleaire geneeskunde moet ondergaan, krijgt u meestal door een naald of een infuus een radioactieve stof toegediend in een bloedvat. Hierbij kunnen enkele complicaties optreden.

Mogelijke complicaties

 • Regelmatig: hematoom (blauwe plek) op de plaats van de toediening.
 • Zelden: de naald of het infuus zit niet goed en radioactieve stof komt niet in bloedbaan. Dit kan soms kortdurend pijnlijk zijn.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek is niet direct bekend. De afdeling Nucleaire geneeskunde stuurt de uitslag van het onderzoek naar uw behandelend arts, die u erover zal informeren.

Voorlichtingsfilm PET-CT-scan

youtube  

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen naar de afdeling Nucleaire geneeskunde, telefoonnummer (038) 424 52 38. Wij zjin bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

Verhinderd?

Bent u, om welke reden dan ook niet in staat om de gemaakte afspraak na te komen? Dan verzoeken wij u dringend dit zo spoedig mogelijk telefonisch te melden aan de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Isala
Afdeling Nucleaire geneeskunde
Dr. van Heesweg 2
8025 AB Zwolle
(038) 424 52 38
www.isala.nl


8 juni 2017 7135 Ja Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht