ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Baarmoederhalskanker (PID): H4 Informatie en ondersteuning

Patiënten Informatie Dossier

Informatie en ondersteuning​

Er zijn in Nederland verschillende organisaties die u kunnen informeren over baarmoederhalskanker en alles daaromheen. Zij geven bijvoorbeeld folders uit over uiteenlopende onderwerpen rondom kanker. Ook zijn er mogelijkheden om met lotgenoten over uw ziekte te praten.

AYA

AYA staat voor Adolescent & Young Adult, en is er voor jongvolwassenen met kanker in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. Voor meer informatie: www.aya4net.nl.

Olijf

Olijf is een netwerk van vrouwen die gynaecologische kanker hebben (of hebben gehad), hun partners en naasten. Voor meer informatie: www.olijf.nl.

Inloophuizen/nazorgcentra voor mensen met kanker

Inloophuizen voor mensen met kanker bieden een plek waar mensen tijdens en na een behandeling vanwege kanker terecht kunnen voor een luisterend oor van een getrainde vrijwilliger. Inloophuizen organiseren ook activiteiten bijvoorbeeld op het gebied van yoga, massage, ontspanning, lotgenotencontact, creativiteit en lezingen.

Nazorgcentrum Intermezzo
Dokter van Thienenweg 1A
8025 AL Zwolle
Intermezzo is iedere werkdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur.
(06) 537 671 45
www.intermezzo-zwolle.nl
info@intermezzo-zwolle.nl

Inloophuis de Zonnesteen
Koestraat 4
8011 NK Zwolle
(038) 337 64 52
info@zonnesteenzwolle.nl
www.zonnesteenzwolle.nl

Inloophuis Stichting Vechtgenoten
Beerzerweg 5D
7731 PA Ommen
(0529) 45 57 67
vechtgenoten@live.nl
www.vechtgenoten.nl

Inloophuis LemKa
Noordweg 129
8262 BR Kampen
06 3960 6936
info@lemka.nl
www.lemka.nl

Informatie voor kinderen

Er zijn internetsites voor kinderen met informatie over kanker en de mogelijkheid ervaring uit te wisselen met andere kinderen: www.kankerspoken.nl en www.internethaven.nl.

Informatie over voeding en kanker

Op de website www.voedingenkankerinfo.nl worden vragen beantwoord over voeding en de preventie van kanker, voeding rondom de behandeling van kanker en voeding ná de behandeling van kanker.

Revalidatie tijdens en na kanker

De diagnose kanker kan ervoor zorgen dat lichamelijke of psychische klachten ontstaan en dat u problemen ervaart met het uitvoeren van werk en hobby’s. U kunt onder deskundige begeleiding (weer) herstellen van klachten tijdens en/of na een behandeling van kanker. Binnen het oncologisch revalidatieprogramma inventariseert de revalidatiearts of verpleegkundig specialist samen met u welke problemen u heeft en op welke wijze de revalidatie ingezet kan worden. De regieverpleegkundige kan u hierover informeren. Meer informatie vindt u in de folders 'Ondersteunende zorg' en 'Oncologische revalidatie'.

Het Transferbureau

De medewerkers van het Transferbureau van Isala ondersteunen patiënten bij het regelen van nazorg na een ziekenhuisopname. Zij kunnen ook informatie geven over de eventuele vergoeding en eigen bijdrage.
Het kan gaan om een aanvraag voor huishoudelijke hulp of een aanvraag voor verzorging of verpleging.
Veel van deze hulp moet worden aangevraagd bij het CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg. Doorgaans kunt u zelf kiezen bij welke thuiszorgorganisatie u de zorg wilt afnemen. U kunt via een verpleegkundige in contact worden gebracht met de medewerkers van het transferbureau. Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.
(038) 424 56 00

Informatieve websites

Op internet is veel informatie te vinden. Enkele handige websites zijn:
www.kanker.nl
www.verwijsgidskanker.nl
www.kankerwiehelpt.nl
www.herstelenbalans.nl

Vervoersvergoeding

Om te weten of en hoe u voor een vervoersvergoeding in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. In de basisverzekering is een regeling opgenomen voor vergoeding van kosten voor chemotherapie en radiotherapie. Jaarlijks wordt een eigen bijdrage vastgesteld. Alle verzekeringen die bij Achmea zijn aangesloten, hebben een gezamenlijk informatienummer (vervoerslijn): 0900 230 23 40.

Werk en verzekeringen

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten geeft de folder uit: ‘Wat en hoe bij kanker en werk’. Deze is gratis te downloaden via www.nfk.nl.

Registratie

Integraal Kankercentrum Noord- en Oost Nederland en de Nederlandse Kankerregistratie
In Nederland worden gegevens van alle patiënten met kanker opgenomen in de Nederlandse Kankerregistratie. Medewerkers van het Integraal Kankercentrum Noord- en Oost-Nederland (IKNO) registreren deze gegevens aan de hand van medische dossiers.
Deze registratie heeft als doel:

 • na te gaan hoe vaak en waar de verschillende vormen van kanker in Nederland voorkomen
 • het verbeteren van de behandeling
 • het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.

Het is mogelijk bezwaar te maken tegen opname van uw gegevens in de kankerregistratie. Meer over deze registratie is te lezen in de gratis te downloaden folder ‘Registratie van kanker: van groot belang’.

Rechten en plichten

Als u patiënt bent bij Isala, gelden er regels voor u en Isala’s zorgverleners: de rechten en plichten. Die regels zorgen ervoor dat we u goed kunnen informeren en veilig behandelen. Rechten en plichten zijn vaak gebaseerd op wettelijke richtlijnen. Wij hebben de regels voor u beschreven.

Voorbereiden op gesprekken

Samen met uw behandelend arts beslist u over het onderzoek en/of de behandeling die u ondergaat. Daarvoor is het noodzakelijk dat u over de juiste informatie beschikt en dat u die ook begrijpt, want zonder informatie kunt u geen toestemming geven voor onderzoek en behandeling.
In de praktijk blijkt vaak dat patiënten bij thuiskomst niet meer weten wat de arts heeft gezegd, of dat patiënten zijn vergeten te vragen wat zij graag willen weten. U vindt hier enkele tips ter voorbereiding op uw gesprek.

Vóór het gesprek

 • Zorg dat u van tevoren weet wat u wilt vertellen. Het is verhelderend voor uw behandelend arts als u duidelijk zegt wat u denkt en wat u wilt.
 • Bedenk van tevoren wat u wilt weten. Noteer uw vragen om er zeker te zijn dat u niets vergeet.
 • Neem een familielid of goede bekende mee, die kan helpen en met wie u kunt napraten. Twee horen meer dan één.

Tijdens het gesprek

 • Vraag om uitleg wanneer iets niet duidelijk is, bijvoorbeeld bij medische termen.
 • Stel uw vragen op een gunstig moment, en dus niet net voordat u weg moet.
 • Vraag of er een voorlichtingsfolder of website is over uw ziekte, onderzoek en/of behandeling. Ook kunt u vragen of er een patiëntenorganisatie bestaat voor mensen met dezelfde ziekte of aandoening.
 • Bespreek met uw arts hoe u hem of iemand anders (bijvoorbeeld een verpleegkundige) kunt bereiken om eventuele vragen die u heeft te bespreken.
 • Zorg dat u voldoende bedenktijd neemt om goed na te denken over het voorgestelde onderzoek en/of de voorgestelde behandeling. U beslist of u toestemming geeft voor onderzoek en/of behandeling. U kunt altijd op een later moment uw beslissing kenbaar maken aan de arts.
 • Zet aan het eind van het gesprek de belangrijkste punten nog eens op een rij. Bijvoorbeeld: ‘Klopt het dat u gezegd heeft dat...?’ Zo kunt u controleren of u alles goed begrepen heeft.

Vragen die u kunt stellen

Hieronder vindt u voorbeeldvragen die u kunt stellen tijdens uw gesprek met uw behandelend arts.

 • Wat mankeer ik en wat is de oorzaak van mijn klacht?
 • Wat gebeurt er als ik me niet laat onderzoeken en/of behandelen?
 • Welk onderzoek en/of behandeling wil de arts gaan doen en met welk doel?
 • Wat zijn de risico’s en gevolgen van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Welke andere onderzoeken en/of behandeling zijn mogelijk en wat zijn de risico’s daarvan?
 • Wanneer vindt het onderzoek en/of de behandeling plaats?
 • Hoe lang duurt het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wanneer en hoe krijg ik de uitslag van het onderzoek en/of de behandeling?
 • Wat kan of mag ik niet na het onderzoek en/of de behandeling en hoe kan ik me voelen?
 • Wat zijn mijn vooruitzichten?
 • Wat zijn de gevolgen voor mij in het dagelijks leven?
 • Hoe lang duurt het voordat de klachten verminderen?

14 september 2016 7229 Nee Ja

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht