ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Revalidatiedagbehandeling

U bent door uw huisarts of specialist verwezen naar de revalidatiearts. In deze folder vindt u algemene informatie over de gang van zaken rond de behandeling. Ook kunt u hier lezen wie er allemaal bij de behandeling betrokken zijn. De revalidatiedagbehandeling bestaat uit twee fasen: de onderzoeksfase en de behandelingsfase.

Deze behandeling vindt alleen plaats in Meppel.

Doel revalidatiedagehandeling

Revalidatie is bedoeld voor mensen, die door lichamelijke problemen als gevolg van ziekte of ongeval in hun activiteiten beperkt worden. Dat kan samengaan met maatschappelijke en/of psychische problemen, die niet
altijd zelf op te lossen zijn. Revalidatie richt zich op al deze terreinen en heeft als doel mensen te leren
weer zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij.

Werkwijze

Het startpunt van elke revalidatiedagbehandeling is de verwijzing door een huisarts of medisch specialist naar de revalidatiearts. De revalidatiearts schakelt vervolgens het revalidatieteam in. Aan het eind van de behandeling vindt er een afsluitend gesprek met de revalidatiearts plaats.

De secretaresse van de revalidatiearts maakt deze afspraken voor u bij de verschillende leden van het revalidatieteam. De behandelingen zullen op één of meer dagdelen plaatsvinden.

Revalidatieteam

Het revalidatieteam bestaat uit:

  • revalidatiearts
  • bezigheidstherapeut
  • ergotherapeut
  • fysiotherapeut
  • logopedist
  • maatschappelijk werker
  • psycholoog.

Revalidatiearts

De revalidatiearts is deskundig op het gebied van de lichamelijke aspecten van uw revalidatie. Ook kan hij hulpmiddelen laten aanmeten. Dat gebeurt in samenwerking met de orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker. De revalidatiearts houdt het overzicht over de behandeling en draagt de medische eindverantwoordelijkheid.

Bezigheidstherapeut

De bezigheidstherapeut kan samen met u in een ontspannen sfeer zoeken naar een invulling van uw vrije tijd. Op de bezigheidstherapie kunt u in contact komen met anderen in dezelfde situatie. U kunt er ontdekken welke activiteiten u ondanks uw handicap toch nog kunt uitvoeren.

Ergotherapeut

De ergotherapeut richt zich op activiteiten van het dagelijks leven zoals eten, aankleden, koken, werken en recreëren. Tijdens de behandeling bekijkt de ergotherapeut de manier waarop u de activiteiten uitvoert en de belasting die u daarbij ondervindt. De ergotherapeut zoekt samen met u naar mogelijkheden om de activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren of te organiseren. Dit kan bijvoorbeeld door het trainen van de arm/handfunctie of het veranderen van de werkhouding, de werkwijze of de dagindeling. Als dat nodig is wordt gezocht naar hulpmiddelen of wordt er advies gegeven over (woning)aanpassingen en vervoersvoorzieningen.

Fysiotherapeut

De behandeling van de fysiotherapeut is gericht op het onderhouden en/of verbeteren van lichaamsfuncties zoals lenigheid, kracht, coördinatie en conditie. Hij richt zich hierbij op de bestaande stoornissen, beperkingen of handicaps. De fysiotherapeut probeert klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (spieren, gewrichten en banden) op te heffen met behulp van oefentherapie, massage en fysiotechniek (=badtherapie of behandeling met apparatuur).

Logopedist

De logopedist verleent hulp bij stoornissen op het gebied van eten en drinken, stem, spraak, taal en gehoor. De hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het geven van adviezen en voorlichting. Daarnaast speelt de begeleiding van partner en familie een belangrijke rol.

Maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker onderzoekt samen met u en uw naasten welke belemmeringen u door uw handicap ondervindt in uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld thuis, in sociale contacten of op het werk. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan wat deze belemmeringen voor u en uw omgeving betekenen. De maatschappelijk werker probeert samen met u een oplossing te zoeken voor deze problematiek of een manier te vinden hoe u met uw beperkingen kunt omgaan.

Psycholoog

Lichamelijke problemen kunnen psychisch belastend zijn zowel voor de betrokkene als voor zijn/haar omgeving. Ook kan de oorzaak van deze lichamelijke problemen (een ongeval of ziekte) moeilijk te verwerken zijn. Soms is verwerking en acceptatie zo moeilijk dat hulp van buitenaf gewenst is. Het kan dan prettig zijn om samen met de psycholoog hierover te praten. Het is ook mogelijk uw partner hierbij te betrekken.

Tevens kan de psycholoog onderzoeken of er verband is tussen een eventueel gestoorde werking van de hersenen en veranderingen in iemands functioneren. Bijvoorbeeld vergeetachtigheid, concentratiestoornissen en veranderingen in gedrag of persoonlijkheid. De psycholoog kan informatie en advies geven omtrent de aard van gestoorde functies. Ook kan hij begeleiden in het proces van aanpassing aan de veranderde situatie.

Andere betrokkenen

U kunt ook te maken krijgen met de orthopedisch instrumentmaker, de orthopedisch schoenmaker of de leverancier van rolstoelen.

Duur van de behandeling

De revalidatiedagbehandeling start meestal met een onderzoeksfase van 4 tot 6 weken. Vervolgens kan deze overgaan in de behandelingsfase.

Vervoer

Het (taxi)vervoer van en naar het ziekenhuis voor de behandelingen moet u zelf regelen. De vergoeding van de revalidatiedagbehandeling valt onder de A.W.B.Z. Wel geldt een eigen bijdrage voor het vervoer. De hoogte van dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij. Bij het secretariaat van de revalidatiearts kunt u een medische verklaring voor het (taxi)vervoer verkrijgen.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Revalidatiegeneeskunde
(0522) 23 34 56 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur)


11 augustus 2017 7395 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht