ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Rugrevalidatie

Voor aspecifieke lage rugklachten

​Rugklachten komen veel voor, vooral lage rugklachten. Uit onderzoeken onder de Nederlandse bevolking is gebleken dat meer dan 70% van alle personen boven de 20 jaar wel eens last van de rug heeft gehad. De klachten komen zowel bij jongeren als bij ouderen voor en eigenlijk net zo vaak bij mannen als bij vrouwen. De rugrevalidatie is een therapieprogramma voor patiënten met aspecifieke lage rugklachten.

Deze behandeling is alleen mogelijk in Meppel.

Oorzaken rugklachten

Rugklachten kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Als naar de oorzaak wordt gekeken, kunnen mensen met rugklachten in twee groepen verdeeld worden:

A. Mensen met rugklachten veroorzaakt door ziekte of ongeval, zoals:

 • een hernia van een tussenwervelschijf
 • een botbreuk van één of meer wervels
 • een kwaadaardig gezwel in de wervels of het ruggenmerg
 • een uitzaaiing in de rug van een kwaadaardig gezwel elders in het lichaam
 • een ziekte van de wervelkolom (zoals de ziekte van Bechterew).

Dit zijn specifieke rugklachten.

B. Mensen met rugklachten zonder specifieke oorzaak, zoals:

 • spit, lumbago
 • botontkalking
 • slijtage aan wervels of tussenwervelschijven
 • houdingsafwijkingen van de wervelkolom
 • verhoogde spanning van de rugspieren, vaak gecombineerd met te lage spanning van de buikspieren.

Dit zijn aspecifieke rugklachten.

Voor de specifieke rugklachten bestaan in een aantal gevallen therapieën, zoals operaties, behandeling met medicijnen en het verstrekken van aanpassingen en voorzieningen. Deze therapieën zijn er in de eerste plaats op gericht om, zo mogelijk, de oorzaak van de klachten weg te nemen. Daarnaast zijn er therapieën om de optredende pijn en bewegingsbeperkingen te verminderen.

Bij de aspecifieke rugklachten bestaat geen specifieke oorzaak en daarmee geen therapievorm om de oorzaak van de klachten weg te nemen. De behandeling is daarom alleen gericht op het verminderen van verschijnselen als pijn en bewegingsbeperking.

Aanpak rugrevalidatie

De rugrevalidatie kent een andere aanpak van de aspecifieke rugklachten. In plaats van het bestrijden van verschijnselen, leert u omgaan met uw lichaam. Dit om zoveel mogelijk in het dagelijks leven te kunnen doen, met zo min mogelijk klachten of problemen. Daarnaast leert u dat er een nauwe samenhang bestaat tussen lichaam, geest en sociale omgeving. Het niet goed in uw vel zitten op één van deze terreinen, heeft zijn weerslag op de andere terreinen. Tenslotte werkt de rugrevalidatie aan het verstevigen van uw spiercorset en het verbeteren van de conditie. U leert dat bewegen leuk is.

Aanmelding en plaatsing

U wordt door de huisarts of specialist naar de revalidatiearts verwezen. Na onderzoek en overleg met u bepaalt de revalidatiearts of het rugrevalidatieprogramma aansluit op uw hulpvraag.

Wanneer u wordt toegelaten tot het programma, plaatsen wij u op de lijst. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Iedere elf of twaalf weken start een nieuwe groep. Als u vakantie heeft gepland of een vaste afspraak heeft, geeft u dit door aan secretaresse van de revalidatiearts. Zij houdt daarmee rekening bij de plaatsing. Dit kan betekenen dat u een groep later start.

Patiënten die het programma volgen, krijgen twee dagdelen per week therapie. De behandeling bestaat voor een groot deel uit groepstherapie. De groep bestaat in principe uit zes personen.

Inhoud rugrevalidatieprogramma

Het rugrevalidatieprogramma begint met een introductiebijeenkomst met de groep deelnemers en de revalidatiearts. Het doel van deze bijeenkomst is kennismaken met de groep en met de inhoud van het programma. Het rugrevalidatieprogramma bestaat vervolgens uit twee dagdelen per week therapie. Dit is op dinsdag- en vrijdagmorgen. Voor een periode van elf of twaalf weken.

Tijdens het programma heeft u contact met:

De revalidatiearts

Tijdens het programma heeft u twee keer een gesprek met de revalidatiearts over het verloop van de behandeling. Eenmaal halverwege en een keer aan het eind van het programma.

De ergotherapeut

De ergotherapeut leert u kritisch te kijken naar het eigen handelen en bewegen bij activiteiten in het dagelijks leven, werk, huishouden en vrije tijd. Door op een andere manier de dagelijkse handelingen in te delen en uit te voeren leert u beter om te gaan met de rugklachten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • anatomie en ergonomie van de rug
 • balans tussen belasting en belastbaarheid
 • afwisselen van rust en activiteit
 • houding en beweging (staan, liggen, zitten, tillen, bukken, praktisch handelen, enzovoort).

Het programma bij Ergotherapie bestaat uit groepssessies en behandelingen in kleinere groepjes. Tijdens de groepssessies wordt de theorie behandeld en ook praktisch geoefend. In de sessies in kleinere groepjes wordt het onderwerp herhaald en zal er specifiek op de eigen (thuis)situatie en vragen worden ingegaan.

Voorbeelden van de juiste houding bij huishoudelijke activiteiten. Links is fout, rechts goed.

​​​  
​​​  
​​​  
​​​    

 

De fysiotherapeut

Omdat een getrainde rug een sterke rug is, heeft fysiotherapie in de rugrevalidatie als hoofddoel: het verhogen van de belastbaarheid. Om dit doel te bereiken worden verschillende oefenvormen aangeboden.
Belangrijke onderdelen daarvan zijn:

 • verbetering van de houding
 • verbetering van de spierkracht en het gevoel voor bewegen
 • het leren verleggen van de fysieke grenzen.

Mensen met lage rugklachten hebben vaak bewegingsangst, terwijl beweging juist één van de belangrijkste middelen voor herstel is. Met de therapie wordt daarom geprobeerd u duidelijk te maken dat bewegen goed is en ook leuk kan zijn.

Tijdens de oefensessies komen bepaalde onderdelen regelmatig terug, zoals:

 • grondoefeningen voor versterking van buik- en rugspieren
 • oefenen met behulp van fitness apparatuur voor verbetering van spierkracht en conditie
 • sport en spel, om het geleerde in praktijk te brengen en te ervaren dat bewegen leuk en gezond is.

Omdat het belangrijk is om elke dag te bewegen, krijgt u naast de oefensessies ook een verplicht thuisoefenschema mee. 

Twee fysiotherapeuten begeleiden de oefensessies (twee maal per week een uur). Zij zorgen voor de juiste zwaarte van de oefeningen en houden de resultaten die u boekt in de gaten. Om te voorkomen dat u na beëindiging van de rugrevalidatie terugvalt in het fysieke niveau van voor het programma, wordt onder andere met de fysiotherapeut gesproken over een vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld fysiofitness of een andere sport zijn.

De maatschappelijk werker

Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met allerlei problemen die ieder op een persoonlijke manier aan pakt. Soms kunnen, door de privé omstandigheden, die problemen als een last gaan 'drukken' en zodoende aspecifieke rugklachten veroorzaken of verergeren. Binnen de rugrevalidatie is het mogelijk die problemen te bespreken met de maatschappelijk werker. U heeft individueel contact met de maatschappelijk werker, en een keer met de groep.

De logopedist

Als iemand het moeilijk heeft wordt er vaak gezegd 'even diep zuchten, dat lucht op'. Het is in de praktijk inderdaad zo dat met de ademhaling een deel van het 'prettig voelen' kan worden beïnvloed. Een verkeerde ademhaling kan tot problemen leiden. Het meest bekende beeld daarbij is het zogenaamde hyperventilatie syndroom, maar ook verkrampingen van de rompspieren door een verkeerde ademhaling komen regelmatig voor. Een verkeerde ademhaling kan mede de oorzaak van de rugklachten zijn. De logopediste leert u in een aantal fysiotherapie- en ergotherapiesessies een goede ademhaling aan.

Psychomotorisch therapie (PMT)

Als u lichamelijke klachten heeft, is het vaak moeilijk om te bepalen welke bewegingen wel en niet goed voor u zijn. Uw lichaam geeft wel signalen, maar wat betekenen ze? Kunt u doorgaan, moet u stoppen of is iets rustiger aan doen de boodschap? Binnen PMT is er vooral aandacht voor het leren herkennen van die
lichaamssignalen en om deze op de juiste manier te duiden. Het is belangrijk om uw grenzen te bewaken en zo mogelijk de activiteit daar op aan te passen. Dit oefent u tijdens verschillende bewegingsactiviteiten als onderdeel van de fysiotherapiesessies.

Diëtist en psycholoog

Wanneer er aanleiding voor is, krijgt u een verwijzing naar de diëtist of de psycholoog, als onderdeel van het rugrevalidatieprogramma. 

Locatie en tijdstip

Deelnemers aan de rugrevalidatie krijgen voor de start van het programma een rooster thuisgestuurd, waarop alle bijeenkomsten staan.

Het rugrevalidatieprogramma vindt plaats op dinsdag- en vrijdagmorgen. Op beide dagen begint het programma om 8.30 en duurt tot uiterlijk 12.00 uur. Het tijdstip kan variëren per dagdeel en per week. Komt u op tijd, zodat u zich voor 8.30 uur kunt omkleden. Het eerste programmaonderdeel op dinsdag en vrijdag is fysiotherapie. Tijdens dit programmaonderdeel is het gebruik van sportkleding en sportschoenen verplicht. Omdat de vloer van het trainingscentrum licht van kleur is, is het gebruik van sportschoenen met zwarte zolen niet toegestaan. In het revalidatietrainingscentrum (RTC) is een kleedkamer met douche, waar iedereen zich na afloop van de fysiotherapie kan douchen en omkleden. U moet wel zelf een handdoek meenemen.

Het is de bedoeling dat u alle therapiesessies bij woont. Wanneer u onverwacht niet aanwezig kunt zijn, dan moet u dit in de groep melden. Bij ziekte neemt u contact op met de secretaresse van de revalidatiearts.

ActiviteitLocatie in Isala Diaconessenhuis Meppel
RevalidatieartsRoute 61
Ergotherapie op vrijdagOntmoetingsruimte
​Ergotherapie op dinsdag​Route 62
​Fysiotherapie​Revalidatietrainingscentrum (RTC)
​Maatschappelijk werk​Gebouw U, 5e verdieping
​Psychomotorische therapie (PMT)​​Revalidatietrainingscentrum (RTC)

 

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel

Revalidatiegeneeskunde
(0522) 23 34 56 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.


11 augustus 2017 7396 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht