ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

CRH-test bij volwassenen

​Met een CRH-test wordt door middel van bloedonderzoek gemeten of het lichaam voldoende hormonen aanmaakt die van belang zijn voor de bijnierfunctie. Uw arts heeft dit onderzoek voor u aangevraagd. 

Uitleg

De test wordt uitgevoerd door een van de laboratoriumartsen of een physician assistant (PA). Tijdens de test wordt op gezette tijden bloed afgenomen nadat eerst een bepaalde stof (CRH) via een infuusnaaldje is toegediend. Het bloed wordt vervolgens op het laboratorium onderzocht. Uit de resultaten hiervan kan uw arts afleiden hoe de bijnierfunctie is.

Let op
Gebruikt u geneesmiddelen? Neem deze mee of schrijf de naam en dosering op en hoelang u deze gebruikt.

Voorbereiding thuis

Op de dag van de test moet u nuchter zijn. Dit wil zeggen dat u minimaal 8 uur voor aanvang van de test niet meer mag eten en drinken (behalve water).
Na afloop van de test krijgt u iets te eten en drinken aangeboden.
Houdt u er rekening mee dat de test ongeveer 2,5 uur in beslag zal nemen.

Melden in het ziekenhuis

In de afspraakbevestiging vragen wij om vóór het ziekenhuisbezoek uw persoonlijke gegevens te controleren, zoals adres, telefoonnummer, verzekeringsgegevens, naam huisarts en BSN (Burgerservicenummer). Eventuele correcties of aanvullingen kunt u doorbellen naar de afdeling Patiëntenregistratie via telefoonnummer (038) 424 54 79.

Voor uw afspraak in het ziekenhuis verwelkomen wij u graag in het behandelcentrum (gebouw W). Daarvoor kunt u het beste parkeren op P1 of P3.

Verloop van de test

  • De laboratoriumarts of physician assistant heeft een kort gesprek met u en legt de test uit.
    Hij/zij plaatst een infuusnaaldje zodat u maar één keer geprikt hoeft te worden. Via het naaldje wordt eerst bloed afgenomen.
  • Daarna wordt het CRH via het infuusnaaldje toegediend.
  • Hierna wordt, ook via het infuusnaaldje, bloed afgenomen na 5, 10, 15, 30, 60, 90 en 120 minuten.

Tijdens de test is normale inspanning toegestaan. Overmatige inspanning, eten, drinken of roken kan de test echter beïnvloeden.
Na de test krijgt u iets te eten en drinken aangeboden. Na afloop van de test kunt u naar huis en is geen verdere nazorg noodzakelijk.

Mogelijk bijwerkingen

Toediening van CRH heeft vrijwel altijd als bijwerking een kortdurende opvlieger direct na het inspuiten ervan, soms met enige hoofdpijn. Dit verdwijnt altijd binnen enkele minuten.

Uitslag

De uitslag krijgt u van de arts die de test heeft aangevraagd.

Contact

Wanneer u bent verhinderd, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch aan ons door te geven. Ook als u vragen heeft over de test, kunt u bellen naar het infopunt KCL, via telefoonnummer (038) 424 2871. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging.


23 januari 2018 7917 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht