ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Verwijderen amandelen en plaatsen buisjes bij kinderen (Meppel)

Amandelen zijn grote knobbels lymfeklierweefsel die achter in de neus en achter in de keel zitten. De twee keelamandelen zijn achter in de keel te zien. De neusamandel is niet zichtbaar. Amandelen zijn nuttige klieren, maar ze zijn niet onmisbaar. Wanneer de amandelen zijn verwijderd, neemt ander weefsel in de keel de functie van de amandelen over. Het verwijderen van amandelen gebeurt in dagbehandeling.

Keelamandelen

Bij kinderen wordt bij het verwijderen van de keelamandelen een operatietechniek gebruikt die men vroeger het ‘knippen’ noemde. Een speciaal instrument wordt gebruikt om de amandelen in één beweging als het ware los te woelen. De keelamandelen groeien binnen een kapsel, en kunnen daardoor helemaal worden verwijderd. Soms groeit er vanaf de rand nog een restje uit.

Bij volwassenen en kinderen vanaf ongeveer tien jaar zitten de keelamandelen veel vaster dan bij jonge kinderen. De amandelen kunnen daarom niet geknipt worden, maar moeten worden gepeld. Dat wil zeggen: zorgvuldig losmaken en verwijderen.

Neusamandel

Bij de neusamandel is volledige verwijdering niet mogelijk, want deze heeft geen kapsel. Alleen het middelste dikste deel kan worden uitgenomen via de mond. De neusamandel kan weer aangroeien en opnieuw klachten geven. De kans dat de neusamandel terugkomt is wat groter bij heel jonge kinderen, of als er thuis veel gerookt wordt.

Buisjes

Soms kan door bijvoorbeeld een te grote neusamandel de luchttoevoer in het oor verstopt raken. Hierdoor kan slechthorendheid ontstaan. Deze slechthorendheid is goed te behandelen door het plaatsen van trommelvliesbuisjes.

Amandelen verwijderen bij kinderen

Informatie voor ouders/verzorgers

In overleg met u heeft de keel-, neus en oorarts (KNO-arts) besloten de neus- en/of keelamandelen bij uw kind te verwijderen en buisjes te plaatsen. Deze folder geeft informatie over de operatie, de voorbereiding op de opname en de eerste tijd thuis. Om uw kind zo goed mogelijk op de ingreep voor te bereiden, is het aan te raden vooraf te vertellen wat er gaat gebeuren.

Wat zijn amandelen?

Amandelen zijn grote knobbels lymfeklierweefsel die achter in de neus en achter in de keel zitten. De twee keelamandelen zijn achter in de keel te zien. De neusamandel is niet zichtbaar. De amandelen werken als
zuiveringsstation: ze moeten binnendringende ziektekiemen tegenhouden. Soms zijn de amandelen niet meer in staat de ziektekiemen te bestrijden. De amandelen raken ontstoken, en zijn zelf een bron van infectie. Ze zijn dan vaak dik en opgezwollen. Het onvoldoende functioneren van de amandelen veroorzaakt klachten zoals keelpijn, verkoudheid, snurken, koorts, slecht slapen, weinig eetlust, hangerigheid en vermoeidheid. In principe verdwijnen deze klachten als uw kind na deze behandeling is hersteld. Amandelen zijn nuttige klieren, maar ze zijn niet onmisbaar. Wanneer de amandelen zijn verwijderd, neemt ander weefsel in de keel de functie van de amandelen over.

Hoe werkt het oor?

In een gezond oor bereikt het geluid via de gehoorgang het trommelvlies en brengt dat in trilling. Deze trilling gaat via de gehoorbeentjes in het middenoor (de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel) naar het binnenoor. Daar bevinden zich de zintuigcellen en wordt het geluid omgezet in zenuwprikkels naar de hersenen. Het trommelvlies en de gehoorbeentjes kunnen alleen goed trillen als er aan beide kanten van het trommelvlies lucht zit. Daarom staat het middenoor via de buis van Eustachius in verbinding met de neus-keelholte. Tijdens het slikken komt er telkens een beetje lucht in het middenoor.

Vocht in de oren

Onder andere door ontstekingen in de neus, een te grote neusamandel, allergie of passief roken kan deze luchttoevoer verstopt raken. De buis van Eustachius is dan afgesloten. Hierdoor krijgt het middenoor een tekort aan verse lucht, waardoor een onderdruk ontstaat. Het middenoor is bekleed met een dun laagje slijmvlies. Door de onderdruk gaat het eerst teveel dun vocht produceren dat na enige tijd taai slijm wordt. Dit dikke slijm remt de trillingen van het trommelvlies en de gehoorbeentjes. Zo ontstaat een vorm van slechthorendheid, die ook wel ‘lijmoor’ wordt genoemd. Deze slechthorendheid is goed te behandelen door het plaatsen van trommelvliesbuisjes. De beluchting van het middenoor wordt dan tijdelijk overgenomen door het trommelvliesbuisje.

Verwijderen van amandelen en het plaatsen van buisjes

Uw kind wordt slechts een ochtend of middag in het ziekenhuis opgenomen. Het is een operatieve ingreep, waarvoor uw kind onder (kortdurende) narcose wordt gebracht. Dit gebeurt door middel van een kapje dat om de neus en de mond wordt gehouden. Een enkele keer wil een kind graag middels een prikje in slaap worden gebracht, aan deze wens kan helaas niet altijd worden voldaan. Een ouder mag bij de voorbereiding en het in slaap brengen aanwezig zijn.

Het verwijderen van amandelen

Bij kinderen wordt een operatietechniek gebruikt die men vroeger het ‘knippen’ noemde. Een speciaal instrument wordt gebruikt om de amandelen in één beweging als het ware los te woelen. De keelamandelen
groeien binnen een kapsel, en kunnen daardoor helemaal worden verwijderd. Soms groeit er vanaf de rand nog een restje uit. Bij de neusamandel is volledige verwijdering niet mogelijk, deze heeft geen kapsel. Alleen het middelste dikste deel kan worden uitgenomen via de mond. De neusamandel kan weer aangroeien en opnieuw klachten geven. De kans dat de neusamandel terugkomt is wat groter bij heel jonge kinderen, of als er thuis veel gerookt wordt. Bij volwassenen en oudere kinderen vanaf 10 jaar zitten de keelamandelen veel vaster dan bij kinderen. De amandelen kunnen daarom niet geknipt worden, maar moeten worden gepeld. Dat wil zeggen zorgvuldig losmaken en verwijderen.

Het plaatsen van buisjes

Het trommelvliesbuisje maakt een verbinding tussen de gehoorgang en het middenoor. Hierdoor krijgt het middenoor weer lucht en verdwijnt de slechthorendheid als gevolg van het lijmoor. Onder narcose wordt een klein gaatje in het trommelvlies gemaakt. Het slijm wordt uit het middenoor gezogen en om te voorkomen dat het gaatje direct weer dichtgroeid wordt het buisje erin geplaatst. Het oor kan nu weer normaal functioneren. De eerste paar dagen zit het buisje nog wat los, maar na een week groeit het trommelvlies er passend omheen en zit het stevig vast. Het kan enkele maanden tot zelfs enkele jaren blijven zitten. Het buisje valt er ter zijner tijd spontaan uit en het gaatje sluit meestal vanzelf. Soms moeten er opnieuw buisjes worden geplaatst, omdat de klachten terugkomen.

Mogelijke complicaties

Bij iedere operatie, ook bij het verwijderen van amandelen is er sprake van enig risico. In dit geval wordt het risico voornamelijk gevormd door de mogelijkheid van een nabloeding. Een nabloeding kan zodanig zijn, dat
uw kind opnieuw onder narcose gebracht moet worden. Ook dan mag u als ouder weer aanwezig zijn bij het in slaap brengen van uw kind. Als de neusen keelamandelen erg groot zijn, kan na de operatie bij iemand met een kort gehemelte een geringe open neusspraak ontstaan en soms klinkt de stem wat hoger.

Een ander risico is tandletsel, omdat er gedurende de ingreep een klem achter de tanden wordt geplaatst. Deze klem zou kunnen losschieten. Heeft uw kind losse tandjes, meldt dit dan voor de ingreep aan de verpleegkundige en de arts.

De eerste dagen na het plaatsen van een trommelvliesbuisje zit het buisje nog niet vastgegroeid. Met name als er sprake is van een loopoor bestaat de kans dat het buisje los in de gehoorgang komt te liggen.
Voorbereidingen thuis Narcose is alleen veilig als uw kind nuchter is. Op het pré-operatief spreekuur krijgt u van de anesthesist een briefje met nuchteradviezen. U moet zich hier strikt aan houden omdat anders de operatie niet door kan gaan. Het is aan te bevelen uw kind de dag voor de ingreep voldoende te laten eten en drinken. Indien uw kind ’s morgens wordt geholpen hoeft u uw kind ’s nachts niet wakker te maken om te laten eten of drinken.

Mocht uw kind door een vergissing na de genoemde tijd toch gegeten of gedronken hebben, bel dan zo spoedig mogelijk de verpleegkundige van de kinder- en jeugdafdeling via telefoonnummer (0522) 23 31 22 (bereikbaar vanaf 07.00 uur). Uw kind mag tijdens de ingreep geen sieraden dragen, oorbellen, ringen en kettingen kunt u het beste thuis laten. Ook mag uw kind geen nagellak dragen.

Het is belangrijk dat u met uw kind praat over wat er gaat gebeuren in het ziekenhuis. Als u uw kind het verhaal in eigen woorden laat navertellen, ontdekt u of uw kind het goed heeft begrepen. Met spelmateriaal kunt u het verhaal nog duidelijke maken. U kunt het dan nog eens uitleggen of naspelen met een dokterskoffertje, poppen, knuffeldieren of een boekje. Het stelt uw kind gerust als u alles zo goed en eerlijk mogelijk vertelt.

Pre-operatief spreekuur

Voordat uw kind geopereerd wordt krijgt u een afspraak bij de anesthesioloog op het pre-operatief spreekuur. De anesthesioloog is een arts die zich bezighoudt met de verschillende vormen van anesthesie (verdoving), de zorg rondom de operatie en de pijnbestrijding na de operatie. De anesthesioloog zal samen met u het vragenformulier invullen waarin alle gegevens van uw kind opgenomen worden. Dit is nodig om de vorm van anesthesie te bepalen.

De anesthesioloog:

 • bespreekt verder met u de algemene gezondheidstoestand van uw kind
 • geeft uitleg welke vorm van anesthesie er toegepast kan worden in de situatie van uw kind
 • vraagt welke medicijnen uw kind gebruikt, spreek met de anesthesioloog af welke medicijnen op de dag van de operatie wel of niet ingenomen mogen worden
 • vraagt of uw kind allergisch (overgevoelig) is voor bepaalde stoffen en/of medicijnen
 • verricht soms lichamelijk onderzoek (bijvoorbeeld luisteren naar hart en longen)
 • laat zonodig aanvullend onderzoek doen zoals bloedonderzoek, ECG (hartfilmpje), longfoto of een consult bij een andere specialist (bijvoorbeeld de kinderarts)
 • bepaalt of uw kind een kapje of prikje krijgt.

Wanneer dit gesprek afgerond is, krijgt u aansluitend een gesprek met een kinderverpleegkundige, die u uitleg geeft over de opname.

Ziekte

Wilt u telefonisch contact opnemen met de secretaresse van de KNO-arts als uw kind ziek is of koorts heeft (dat wil zeggen meer dan 38º Celcius), zweertjes of andere ontstekingen heeft. Wilt u dit ook doen als uw kind drie weken voor de opname in contact is geweest met de kinderziekten zoals bof, mazelen, rode hond, kinkhoest, roodvonk en waterpokken.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, geef deze dan ook op de dag van de operatie.

Verhinderd

Wanneer u op de afgesproken datum niet kunt komen, is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk doorgeeft aan het secretariaat van de KNO-arts, telefoon (0522) 23 32 48.

Wat neemt u mee?

U neemt het volgende mee naar het ziekenhuis:

 • afsprakenkaartje
 • pyjama + broek, pantoffels en extra pyama
 • knuffel of lievelingsspeelgoed
 • papieren zakdoekjes
 • extra ondergoed, ook sokken
 • eventueel medicijnen die uw kind gebruikt
 • zonodig eigen fles of tuitbeker
 • eventueel fopspeen als uw kind hieraan gehecht is.

Het is aan te raden voor uzelf eventueel een boek of iets dergelijks mee te nemen en iets te eten als u de hele dag blijft. Eventueel kunt u in het ziekenhuis iets kopen bij het winkeltje. Sommige kinderen spugen na de operatie en daarom is het handig een extra pyjama en ondergoed mee te nemen voor uw kind en eventueel voor uzelf een extra blouse of trui. We verzoeken u geen broertjes of zusjes mee te nemen. Ook niet naar het spreekuur van de anesthesist en verpleegkundig spreekuur.

In het ziekenhuis

Waar moet u zijn?

U meldt zich om 07.00 uur bij de receptie van het ziekenhuis als uw kind ’s morgens wordt geopereerd. Als uw kind ’s middags wordt geopereerd dan wordt u 1 dag tevoren gebeld door de afdeling opname en krijgt u het tijdstip te horen. Een verpleegkundige brengt u met uw kind naar de afdeling en geeft u nadere uitleg over de gang van zaken. Daar krijgt uw kind een bedje aangewezen en kunt u uw kind helpen met uitkleden en het aantrekken van een operatiejasje. Uw kind krijgt een polsbandje om met de naam en geboortedatum erop vermeld en wordt getemperatuurd met de oorthermometer. Daarna wacht u met uw kind tot het aan de beurt is.

Pijnbestrijding

Het is belangrijk dat u uw kind vertelt wat er gaat gebeuren en met name dat het na de ingreep pijn zal hebben. Om de pijn na de ingreep te verminderen geeft u uw kind vóór vertrek naar het ziekenhuis een zetpil Paracetamol en een zetpil Diclofenac. Deze zetpillen krijgt u mee van de verpleegkundige op het verpleegkundig spreekuur. Paracetamol om na de ingreep thuis te geven, moet u zelf aanschaffen. Ook na de ingreep, als u weer thuis bent, is het van belang dat uw kind regelmatig een paracetamolzetpil krijgt. Dit geldt met name voor de kinderen waarbij de keelamandelen zijn verwijderd. Hierdoor is het drinken minder pijnlijk en geneest de keel sneller. Daarom adviseren we om eerste 48 uur na de ingreep uw kind op vaste tijden een paracetamolzetpil te geven (volgens schema: ). Ook als uw kind niet over pijn klaagt tijdens deze 1e twee dagen kunt u toch beter paracetamol geven.

Let op
De eerste week na de ingreep geen aspirine geven in verband met vergrote kans op nabloedingen
Gewicht kind (in kg)​

Dosering Paracetamol zetpillen
(in mg)

Dosering Diclofenac zetpillen
(in mg)
​6 tot 10​4 maal daags 120
​10 tot 12​3 maal daags 2402 x 12.5​
​12 tot 18​4 maal daags 240​3 x 12.5
​18 tot 25​3 maal daags 500​2 x 25
​25 tot 30​4 maal daags 500​3 x 25
​30 tot 45 ​3 maal daags 1000​2 x 50
​> 45 ​4 maal daags 1000​2 x 50


De ingreep

De ingreep vindt plaats op de operatiekamer. Eén van de ouders brengt samen met de verpleegkundige uw kind naar de operatiekamer. Bij het betreden van de operatiekamer moet u een over-all aantrekken, en een muts op (op de kinderafdeling krijgt u hierover nadere uitleg). De ingreep zelf duurt slechts enkele minuten.

Begeleiding van uw kind bij de anesthesie

U mag als ouder (één ouder/verzorger) aanwezig zijn bij het in slaap brengen van uw kind. De anesthesist bepaalt of uw kind tijdens het in slaap brengen op schoot mag zitten of op een bank moet liggen. Tijdens het toedienen van de narcose is het belangrijk dat u als ouder probeert zelf zo rustig mogelijk te blijven, want dit straalt u dan ook uit aar uw kind. Het onder narcose brengen met een kapje duurt vrij lang. Het is mogelijk dat uw kind bij het begin van de narcose wat onrustig gaat bewegen of wegdraait met de ogen. Dit zijn normale reacties. Als uw kind slaapt wordt u door één van de verpleegkundigen vanuit de operatiekamer naar uw wachtplek gebracht. Mocht u zwanger zijn of mogelijk zwanger zijn, dan adviseren wij u niet zelf met uw kind mee naar de operatiekamer te gaan in verband met mogelijke lekkage van narcosegas en eventuele  schadelijke invloed hiervan voor de ongeboren vrucht.

Na de ingreep

Zodra uw kind na de ingreep op de uitslaapkamer ligt, wordt u weer naar uw kind gebracht. Uw kind wordt snel weer wakker, en zal pijn in de keel hebben. Soms heeft een kind nog een plastic pijpje in de mond om het ademen te vergemakkelijken. Als uw kind goed wakker is wordt het pijpje uit de mond gehaald. Uw kind kan onrustig zijn en huilen. Het is daarom prettig dat uw kind direkt weer één van de ouders ziet zodra hij of zij wakker wordt.

Het is belangrijk dat uw kind direkt na de ingreep begint met drinken. Bij jonge kinderen gaat het uit eigen beker of fles het beste. Het risico op nabloeden is de eerste uren na de ingreep het grootst. Kinderen blijven
daarom gemiddeld 3 uur na de ingreep opgenomen op de afdeling. Na de operatie wordt er niet standaard in de keel van uw kind gekeken, alleen als er sprake is van een nabloeding. Als de oortjes erg ontstoken waren, komt er soms nog wat bloederig vocht uit de oren, dit is niet verontrustend en stopt vanzelf weer. De verpleegkundige komt bij u langs voor uitleg over eten, drinken en pijnstilling thuis. In een enkel geval moet uw kind nog een nachtje blijven, bijvoorbeeld als uw kind niet wil drinken of er sprake van een nabloeding is.

Weer thuis

Houd uw kind op de dag van de ingreep binnen. Uw kind mag 1 à 2 dagen na de verwijdering van de neusamandel en 1 week na de verwijdering van de neus/keelamandelen niet naar school. Slikken kan de eerste dagen vaak pijn doen. Laat toch uw kind regelmatig drinken, want dat houdt de keel schoon
en bespoedigt de genezing. Drie maal een klein slokje is beter dan eenmaal een grote. Waterijsjes zijn uitstekend. Geef uw kind de eerste dagen zacht voedsel, koud of lauw. Vermijd zure en koolzuurhoudende dranken en geeft de eerste dagen geen citrusvruchten. Melk en melkprodukten kunnen leiden tot lastige slijmvorming. Meestal kan vanaf de vierde dag weer normaal gegeten worden. Het kan zijn dat uw kind na de ingreep lichte temperatuursverhoging heeft, dit is niets bijzonders. Pas als de temperatuur hoger wordt dan 38,5º Celcius moet u de huisarts waarschuwen.

Het is mogelijk dat uw kind wat vocht uit de oortjes blijft houden na de ingreep. U krijgt na de operatie een recept mee voor oordruppels, op advies van de arts kunt u deze enkele dagen gebruiken. Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de ingreep droog blijven. Dat wil zeggen dat er geen water in mag komen. U moet vooral voorzichtig zijn met zeep en shampoo.

Zwemmen

Na twee weken mag uw kind weer gewoon zonder bescherming zwemmen, ook van de kant afspringen of duiken is toegestaan, maar het is raadzaam niet te diep onder water te gaan (tot 1,5 meter). Klaagt uw kind tijdens of na het zwemmen over oorpijn of heeft hij of zij telkens na het zwemmen een loopoor (dat wil zeggen pus uit het oor), dan is het raadzaam hem of haar voortaan oordopjes te laten dragen tijdens het zwemmen. Oordopjes kunt u kant en klaar bij de drogist of apotheek kopen, u kunt ze ook laten aanmeten bij de audicien (een bedrijf dat hoortoestellen verkoopt), deze werken vaak het beste.

Looporen en indicatie gebruik Sofradex oordruppels?

Uw kind heeft trommelvliesbuisjes gekregen omdat hij/zij minder hoort of dat er sprake is van terugkerende ooronstekingen. Omdat er bij het plaatsen van de buisjes een snee gezet wordt in het trommelvlies, kan de pus of het vocht er eindelijk goed uit. Dit kan leiden tot een loopoor na de ingreep. Wanneer het oor na drie dagen nog steeds loopt, is dit een indicatie om oordruppels te gaan gebruiken. Ook bloed uit het oor is een indicatie voor het gebruik van oordruppels, omdat het bloed hierdoor beter oplost. De kinderen die buisjes hebben gekregen, krijgen standaard een recept Sofradex oordruppels mee. Deze mag u dus gaan gebruiken in bovengenoemde situaties. Bij vragen hierover, kunt u contact met ons opnemen, telefoon (0522) 23 32 48.

Controle na de ingreep

Tijdens de controles op de poli is in het verleden vaak gebleken dat u ‘voor niks komt’. Uw kind maakt het goed, wij bevestigen dat en binnen een minuut staat u weer buiten. Bij klachten kunt u contact opnemen met de polikliniek.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen met de locatie waar u onder behandeling bent:

Meppel en Steenwijk

Keel-, neus- en oorheelkunde
(0522) 23 32 48 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur)

Kunt u niet komen? Laat het ons snel weten, dan maken wij een nieuwe afspraak.


6 december 2017 8084 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
Uw naam Uw emailadres*
Bericht