ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Starre bronchoscopie

In overleg met uw behandelend longarts heeft u besloten tot een starre bronchoscopie op de behandelkamer Longgeneeskunde V2.2 van Isala in Zwolle.

Een starre bronchoscoop is een metalen holle buis die via uw mond ingebracht wordt, waardoor de luchtpijp en de bovenste luchtwegen geïnspecteerd kunnen worden. Via deze holle buis worden vervolgens diverse instrumenten ingebracht. Hiermee kan de longarts bijvoorbeeld een lichaamsvreemd voorwerp verwijderen, een vernauwing van de grote luchtwegen behandelen, biopten nemen en bloedingen behandelen.

Het onderzoek vindt plaats onder algehele anesthesie. Daarom krijgt u een preoperatieve screening. Hierover leest u alles in de folder Verdoving (anesthesie).

Uw wordt opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde op V3.3. Het onderzoek starre bronchoscopie vindt plaats op V2.2. Meer informatie vindt u in de folder Opname in Isala Zwolle.

Voor het onderzoek

Voordat het onderzoek begint krijgt u een operatiehemd aan. Indien u een gebitsprothese draagt, wordt u gevraagd deze uit te doen. U wordt aangesloten op diverse bewakingsapparatuur. Wanneer alle voorbereidingen klaar staan worden nogmaals alle controles gecheckt. De anesthesioloog zal u in slaap brengen.

Tijdens het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op uw rug met uw hoofd iets naar achteren gekanteld. Vervolgens wordt de holle buis  voorzichtig tussen de stembanden door ingebracht in de luchtpijp. Afhankelijk van de reden van het onderzoek en van wat de longarts in de luchtweg ziet, wordt de ingreep verder zoals met u besproken uitgevoerd.

Na het onderzoek

Na het onderzoek gaat u naar de verkoeverafdeling (uitslaapkamer) van de OK. Wanneer u weer goed wakker bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling V3.3. Daar blijft u minimaal een nacht opgenomen. Na het onderzoek kunt u klachten hebben, zoals:

  • Temperatuurverhoging;
  • Kortademigheid en hoestklachten als gevolg van zwelling van de luchtwegen. U krijgt hiervoor medicijnen via het infuus toegediend;
  • Bloed ophoesten;
  • Pijnlijke keel, schorre stem en spierpijn in de hals.

Mogelijke complicaties

Er kunnen complicaties optreden die veroorzaakt worden door de starre bronchoscopie als zodanig, door de algehele anesthesie, het opvoeren van de instrumenten in de luchtwegen of door de onderliggende ziekte. Uw behandelend longarts zal dit voorafgaande aan het onderzoek met u bespreken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de polikliniek Longgeneeskunde, via telefoonnummer (038) 424 24 56. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten.


8 maart 2017 8140 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht