ISALA

Weergave

Om u de beste leesbaarheid te bieden, kunt u hier het lettertype en de achtergrondkleur naar wens aanpassen.

Lettertype


Achtergrond

Palliatieve zorg

Zorg als u niet meer beter wordt

Palliatieve zorg is zorg als u niet meer beter kunt worden, bijvoorbeeld door kanker, COPD, dementie, een herseninfarct of hartfalen. Het doel van deze zorg is niet om u beter te maken of langer te laten leven, maar om u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de tijd die u nog heeft. Hoe lang de palliatieve fase duurt, is heel verschillend. Dit kan jaren, maanden maar soms ook enkele weken zijn. Dit hangt onder andere af van uw ziekte en de mogelijkheden tot behandeling en verschilt daarnaast per persoon.

Binnen Isala werkt een in palliatieve zorg gespecialiseerd team. Dit PACTeam (Palliatief Advies & Consultatie Team) bestaat o.a. uit artsen palliatieve zorg, verpleegkundig specialisten, internist-oncologen, anesthesist pijnspecialisten, apothekers en geestelijk verzorgers. Mocht het nodig zijn dan kunnen zij op hun beurt ook nog andere medisch specialisten, en paramedici zoals een medisch maatschappelijk werker, psycholoog en fysiotherapeut bij uw zorg betrekken.

Uw behandeling in de palliatieve fase richt zich vooral op het verminderen van uw klachten. Daarnaast kan het PACTeam u ondersteunen bij vragen en problemen waar u in deze periode tegen aan kunt lopen.

Wat kunnen u en uw naasten van het PACTeam verwachten

Advisering en ondersteuning bij:

  • een zo optimaal mogelijke behandeling van symptomen zoals pijn, kortademigheid, misselijkheid en vermoeidheid
  • psychosociale zorgen en problemen van u en uw naasten
  • zingevingsvragen
  • het nemen van belangrijke beslissingen zoals het doorgaan of afzien van behandeling(en)
  • het oriënteren op zorgmogelijkheden in het ziekenhuis, thuiszorg, hospices of andere zorginstellingen
  • het goed afstemmen van zorg in samenwerking met uw arts, verpleegkundigen, transferverpleegkundige, huisarts en thuiszorg
  • het afsluiten van uw leven, waardig sterven en ondersteuning bij rouw en verdriet.

Behandeling

Tijdens de behandeling kan de vraag ‘doorgaan of stoppen met de behandeling’ bij u opkomen wat een reële en tegelijk een moeilijke vraag is. Een vraag die u met uw familie kunt bespreken en zeker ook met uw behandelend arts. Wensen rond het levenseinde vastleggen is niet makkelijk wat de artsen en verpleegkundigen van Isala ook zeker realiseren. 

Contact

Uw medisch specialist kan het PACTeam voor u in consult vragen voor advies. Als u opgenomen bent in Isala wordt u bezocht door de verpleegkundig specialist of arts.


26 juli 2017 7378 Nee Nee

Stuur door

Door onderstaande invulvelden in te vullen, stuurt u deze informatie gemakkelijk door.
Aan emailadres*
   
Uw naam Uw emailadres*
   
Bericht