ISALA

Over de afdeling

​Het is belangrijk dat uw behandelend arts op de hoogte is van uw medicijngebruik, zodat hij aan de hand hiervan kan bepalen welke medicijnen u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt gebruiken.

Wilt u voor uw opname in het ziekenhuis een actuele medicijnlijst opvragen bij uw eigen apotheek? Voeg hieraan eventuele zelfzorg­medicijnen die u gebruikt - zoals paracetamol of ibuprofen - toe.

Een gratis actueel medicatie overzicht kunt opvragen bij uw eigen apotheek. Doet u dit bij voorkeur kort voor het ziekenhuisbezoek.

Uitwisseling medicijngegevens

Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, is het nodig dat u uw huisarts en apotheek toestemming geeft voor het overdragen van uw medicatiegegevens. Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Zo weet u zeker dat uw zorgverleners inzicht hebben in uw actuele medicijngegevens, zodra u bij Isala komt voor een polikliniekbezoek, een geplande of een spoedopname.

U kunt ook bij uw eigen apotheek of bij de apotheek in Isala aangeven dat u toestemming geeft voor het uitwisselen van uw medicatiegegevens. De apotheek verzorgt dan de administratie hiervan. U kunt dit doen door een formulier van de NZVZ in te vullen en in te leveren bij uw apotheek of de ziekenhuisapotheek van Isala.