ISALA

Over het centrum

Onze medisch specialisten zijn afkomstig uit verscheidene disciplines en werken intensief samen. Daardoor ontstaat een brede kijk op uw klacht. Vanuit het Isala Beweegcentrum (IBC) kunnen we u daarom verder helpen met het vinden van de juiste oplossing. Wij houden u in beweging!

Snelle toegang tot de juiste deskundige

Als uw huisarts u doorverwijst naar het IBC beoordelen wij, indien mogelijk, samen met uw huisarts, door welke medisch specialist u binnen ons centrum het best geholpen kan worden. Door de nauwe samenwerking binnen het IBC kan uw medisch specialist ook gemakkelijk andere specialisten betrekken bij uw behandeling, binnen én buiten het IBC. Een behandeling in ons centrum geeft u dus snelle toegang tot de meest passende medisch specialist.

In het multidisciplinair behandelteam van het IBC werken de volgende specialismen nauw samen:

Samen bieden zij zorg aan het bewegingsapparaat in de volle breedte: van basis- tot hooggespecialiseerde topzorg. Van prothesen tot kruisbandreconstructies in de knie, revalidatietrajecten, kinderorthopedie en complexe wervelkolomchirurgie voor rugpatiënten.

Revalidatiearts

Het herstel na een ongeval of operatie kan een langdurig en intensief traject zijn. Onze revalidatieartsen hebben zich erin gespecialiseerd om u tijdens dit herstel zo goed mogelijk te begeleiden. Ook als u nog niet toe bent aan een heup- of knieprothese, maar al wel pijnklachten heeft bij het bewegen, kunt u veel baat hebben bij een behandeling van een revalidatiearts.

Sportarts

De sportartsen van het IBC bieden sportmedische begeleiding en blessurepreventieprogramma’s. Ook vóór en na een operatieve ingreep. Deze begeleidingsprogramma’s voeren zij in nauwe samenwerking met ons netwerk van fysiotherapeuten uit.