ISALA

Meestgestelde vragen


Wat moet ik doen bij hoge bloedglucosewaarden/hyperglycemie?

Er is sprake van hyperglycemie bij een bloedglucosewaarde hoger dan 15 mmol/l.
Bij het gebruik van een insulinepen, adviseren wij u:

 • extra insuline te spuiten middels onze bijspuitregel, de 2-4-6 regel:
  • glucose van 15 mmol/l of hoger: 4 Eh kortwerkend insuline (bij)spuiten
  • glucose van 20 mmol/l of hoger: 6 Eh kortwerkend insuline (bij)spuiten

   Bloedglucosewaarde na 2 uur meten en bovenstaande regel zo nodig herhalen (bij hyperglycemie voor het slapen de helft bijspuiten van bovenstaande adviezen.)
 • extra bloedglucosewaarde te meten
 • te proberen de oorzaak te achterhalen.

Bij het gebruik van een uitwendige insulinepomp, adviseren wij u:

 • het infuussysteem van de pomp met naald en insuline te vervangen
 • vervolgens een bolus te geven
 • na anderhalf uur uw bloedglucosewaarde meten.
  Spuit bij onvoldoende daling met de pen kortwerkende insuline bij (let op: controleer de houdbaarheidsdatum van deze insuline!).
 • meet uw bloedglucosewaarde anderhalf uur hierna.

Bij het gebruik van een inwendige insulinepomp, adviseren wij u:

 • een extra bolus te geven
 • uw bloedglucose extra te meten
 • eventueel uw bolus en/of basaal te verhogen

Mocht dit niet het gewenste effect geven, dan kunt u met de pen bijspuiten volgens de 2-4-6 regel om verdere ontregeling te voorkomen. 


Wat moet ik doen bij lage bloedglucosewaarden/hypoglycemie?

Er is sprake van een hypoglycemie bij een bloedglucosewaarde lager dan 3,5 mmol/l.
Wij adviseren u:

 • Extra koolhydraten te eten in de vorm van 3-6 stuks dextro of 30 ml ranjasiroop. Meet na 20 tot 30 minuten opnieuw uw bloedglucosewaarde. Indien uw glucosewaarde na 20 tot 30 minuten niet hoger dan 4.0 mmol/l is, blijf dan bovenstaande herhalen. Neem eventueel daarbij langwerkende koolhydraten (zoals volkorenbrood).
 • Indien uw glucosewaarde hersteld is, bepaal dan na 1 tot 2 uur opnieuw de bloedglucosewaarde.
 • Probeer de oorzaak te achterhalen.

Let op: bij een teveel aan langwerkende insuline (insuline NPH (Insulatard), insuline detemir (Levemir), insuline glargine (Lantus)) kan na een hypo de glucosewaarde na aanvankelijk herstel weer dalen. Hetzelfde kan gebeuren bij een teveel aan langwerkende sulfonylureum-preparaten, bijvoorbeeld bij glimepiride (Amaryl). Het is van belang in dat geval uw bloedglucosewaarde te blijven controleren. Neem bij herhaalde hypoglycemieën laagdrempelig contact op met de spoeddienst.


Wat moet ik doen bij ziekte?

 • eet zo normaal mogelijk, vervang maaltijden zo nodig voor zoete dranken of fruit
 • drink minstens 2 liter helder vocht
 • meet uw bloedglucosewaarde regelmatig, minstens 4 keer per dag
 • stop nooit zomaar met uw medicatie
 • neem contact op met de spoeddienst bij herhaalde hypoglycemie
 • neem in ieder geval contact op met de spoeddienst als u vocht en voedsel niet goed binnenhoudt (diarree en/of braken). 

Wat moet ik doen bij het spuiten van de verkeerde insuline?

 • extra meten: meet uw bloedglucosewaarde direct, na 30 minuten en gedurende de eerste uren. Daarna eventueel met langere tussenpozen, afhankelijk van de soort insuline
 • neem extra koolhydraten, ook bij het spuiten van teveel insuline
 • neem contact op met spoeddienst.

Worden mijn teststrips en materiaal vergoed?

Indien u insuline gebruikt worden teststrips voor het meten van uw bloedglucosewaarden vergoed. Afhankelijk van hoe vaak u insuline spuit en uw regulatie, krijgt u per kwartaal een aantal teststrips vergoed. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar worden bepaalde merken wel/niet vergoed.