ISALA

Over het centrum

Om nieuwe behandelingen en medicijnen te vinden, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Binnen Isala verrichten we regelmatig wetenschappelijk onderzoek en werken we mee aan onderzoek van anderen.

Als patiënt kunt u hieraan bijdragen. U kunt meewerken aan een onderzoek of toestemming geven voor het gebruik van uw gegevens. Het kan hierbij gaan om het (langdurig) volgen van het verloop van uw ziekte, of het opdoen van ervaringen met (nieuwe) medicijnen of hulpmiddelen.

Natuurlijk beslist u zelf of u wel of niet deelneemt aan een onderzoek of om uw gegevens wel of niet beschikbaar te stellen. Deze keuze heeft uiteraard geen invloed op uw verdere behandeling.

Lopende onderzoeken

Onderzoek bij volwassenen

 • SMILE-studie

  Onderzoek van insulinepompfabrikant Medtronic naar de werking van een automatische hypoglycemie begrenzer.
 • GLUCON COPD-studie

  Onderzoek naar de behandeling van hoge bloedglucosewaarde bij mensen die voor een opvlamming van COPD met prednison behandeld worden.
 • FSL-register

  Onderzoek naar de meerwaarde van de glucosemeter Free Style Libre, in samenwerking met verzekeringsmaatschappij Zilveren Kruis Achmea.
 • IDEAAL-studie

  Langdurig beschrijvend onderzoek naar de beste begeleiding en behandeling van mensen met type 1 diabetes mellitus.
 • Laser-1

  Onderzoek naar de behandeling van schimmelnagels bij patienten met een verhoogd risico op voetulcera. Is de behandeling veilig en effectief voor patienten met diabetes?
 • Orthonyxie-1

  Studie naar de podotherapeutische behandeling van ingegroeide teennagels met een nagelbeugeltje.

Afgeronde onderzoeken

Onderzoek bij jongeren

 • metformine bij adolescenten en volwassenen met diabetes type 1 (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 27-09-2011)
 • transitiepolikliniek (www.opeigenbenen.nu)
 • happy in balance (www.artsenvoorkinderen.nl)
 • onderzoek bij groepsconsulten (Nivel)
 • angst en depressie klachten bij chronisch zieke kinderen.​

Onderzoek bij volwassenen

 • GLUCON CHEMO studie

  Onderzoek naar de behandeling van hoge bloedglucosewaarde bij mensen die in verband met een chemokuur met prednison behandeld worden. Toevoegen van hoge dosis insuline NPH is veilig en beter dan een bijspuitschema.
  Meer informatie.
 • Effecten van intraperitoneale insulinetoediening op SHBG concentratie bij patiënten met type 1 diabetes

  Meer informatie.
 • Intraperitoneale insulinetoediening vergeleken met subcutane insulinetoediening bij mensen met type 1 diabetes mellitus

  Meer informatie.
 • Onderzoek naar de relatie tussen metforminegebruik en bloedarmoede door vitamine B12 tekort: geen relatie vastgesteld

  Meer informatie.
 • Inzicht in kwaliteit glucosemeters

  Welke eigenschappen vinden patienten van het Diabetescentrum en hun behandelaren belangrijk bij het kiezen van een glucosemeter?
  Meer informatie.