ISALA

Specialisten en medewerkers

​Kinderartsen

Een kinderarts is een medisch specialist die kinderen behandelt in de leeftijd van nul tot achttien jaar. Dit is een apart specialisme omdat bij kinderen de groei en ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Ziektes op kinderleeftijd zijn vaak specifiek en verlopen anders dan bij volwassenen. De communicatie met kinderen is afhankelijk van de leeftijd. Dit maakt een op de leeftijd afgestemde aanpak en benadering noodzakelijk. In principe behandelt een kinderarts alle ziekten die niet geopereerd hoeven te worden.
Binnen het diabetescentrum werken kinderartsen die zich helemaal hebben gericht op het behandelen van kinderen met diabetes. Daardoor hebben ze veel ervaring met en kennis over deze ziekte en de behandeling ervan bij kinderen en tieners.


Internisten

Een internist is een medisch specialist, die vooral volwassenen behandelt. De internist houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren (= herkennen en benoemen) en behandelen van ziekten van de organen die zich in uw lichaam bevinden. Tijdens de behandeling van ziekten kan de internist medicijnen of leefstijlveranderingen adviseren. Een internist opereert nooit zelf. Als er een operatie nodig is, verwijst de internist de patiënt naar de juiste specialist, bijvoorbeeld een chirurg.
Het werkgebied van een internist is breed. Hij of zij behandelt onder andere de volgende aandoeningen: nierziekten, allergische aandoeningen, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen en kanker.

Wanneer uw huisarts vermoedt dat u diabetes heeft, zal hij u doorsturen naar de internist. Kijk voor meer informatie op de site van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).


Diabetesverpleegkundigen

De diabetesverpleegkundige is een geregistreerd verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg rond diabetes mellitus. U kunt bij deze verpleegkundige terecht met al uw vragen en voor het oplossen van praktische problemen. Dit kan tijdens individueel contact, maar ook tijdens groepsconsulten. De diabetesverpleegkundige werkt nauw samen met de andere betrokken disciplines.

De diabetesverpleegkundige geeft informatie over:

 • aard en oorzaak van diabetes mellitus
 • het belang van een goede instelling van diabetes
 • de invloed van voeding en lichamelijke inspanning (onder andere sportbeoefening) op uw bloedglucosegehalte
 • de oorzaken, verschijnselen en behandeling van een te hoog (hyper) of te laag (hypo) bloedglucosegehalte
 • mogelijke complicaties bij diabetes mellitus
 • wat te doen bij griep, koorts, infecties of andere problemen
 • voetverzorging
 • zwangerschap
 • andere factoren die van invloed zijn op diabetes mellitus, zoals bijvoorbeeld vakantie en uit eten gaan.

Daarnaast geeft de diabetesverpleegkundige instructie en informatie over:

 • injectietechniek
 • de hulpmiddelen die u voor het injecteren kunt gebruiken
 • het zelf bepalen van uw bloedglucosegehalte met een bloedglucosemeter
 • het zelf leren bijstellen van de hoeveelheid toe te dienen insuline.

De diabetesverpleegkundige kan u ook informatie geven over patiëntenverenigingen, lotgenotencontact en allerlei beschikbaar voorlichtingsmateriaal.


Physician Assistant

Een Physician Assistant heeft meer bevoegdheden dan een diabetesverpleegkundige. Hij of zij mag bijvoorbeeld zelfstandig medicatie voorschrijven. De eindverantwoordelijkheid voor de behandeling ligt bij de specialist.


Podotherapeuten

Door diabetes heeft u een grotere kans op voetklachten. Om voetklachten te voorkomen of al bestaande klachten te behandelen, werken er binnen het diabetescentrum podotherapeuten die veel ervaring hebben met voetproblemen bij diabetes. Lees meer in de folder 'Diabetes en uw voeten'.


Diëtisten

De diëtist binnen ons diabetescentrum heeft specifieke kennis over de samenstelling van voedingsmiddelen, het spijsverteringsproces en de functie van voedingsstoffen in het menselijk lichaam.
Daarnaast heeft de diëtist medische kennis, waardoor zij u voorlichting en advies kan geven over de invloed van voeding op uw gezondheid. In haar advies probeert zij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de voorkeuren en wensen van de patiënt. Ze spreekt daarbij over ‘mogelijkheden’ in plaats van ‘beperkingen’. Op een praktische wijze maakt zij de vertaalslag naar een gezonde leefstijl. De diëtisten werken in ons diabetescentrum samen met andere zorgverleners zoals internisten en diabetesverpleegkundigen.
Meer informatie over de diëtist vindt u op de site van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Medisch psychologen

De psycholoog die werkzaam is in een ziekenhuis heeft specifieke kennis over het grensvlak tussen psychologie en medische wetenschap. Bijvoorbeeld over:

 • het omgaan met chronische of ernstige ziekten
 • de relatie tussen spanning (stress) en lichamelijke klachten
 • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
 • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden
 • de invloed van medicatie op gedrag.

De medisch psycholoog voert nauw overleg met de behandelend medisch specialist. De psycholoog behandelt patiënten en verricht psychologisch onderzoek. Een deel van het psychologisch onderzoek kan worden uitgevoerd door een psychologisch medewerker. De psycholoog biedt hulp aan patiënten van alle leeftijden