ISALA

Over de afdeling

Tijdens uw opname in het ziekenhuis kan ergotherapie onderdeel van uw behandeling zijn. Uw behandelend arts verwijst u door naar een ergotherapeut, die met u een afspraak zal maken voor een kennismakingsgesprek. Daarin bespreekt hij onder andere met u welke activiteiten u goed kunt uitvoeren en welke voor u problemen opleveren.

Indien nodig zal de ergotherapeut enkele tests doen of u goed observeren om meer inzicht te krijgen in de manier waarop u bepaalde activiteiten uitvoert. Hij let dan bijvoorbeeld op hoe u zich beweegt, in welke volgorde u de handelingen verricht, hoe veilig uw handelwijze voor u is en hoe zelfstandig u het kunt. Na overleg tussen uw behandelend arts, de ergotherapeut en andere bij u betrokken hulpverleners, stelt u samen de doelen van de ergotherapeutische behandeling vast.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden. Welke dit zijn, leest u in de folder ‘Ergotherapie tijdens het ziekenhuisverblijf’, bij Patiëntfolders.

Ergotherapie heeft te maken met patiënten van verschillende afdelingen in het ziekenhuis. Per specialisme kan de inhoud van de behandeling variëren.

Uw ergotherapeut heeft direct contact met uw andere behandelaars, zoals artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en logopedisten. Hierdoor kunnen wij u efficiënt en zorgvuldig helpen revalideren, zodat u zo snel mogelijk veilig en verantwoord naar huis kunt of elders kunt revalideren. De ergotherapeutische behandeling wordt zonodig door ons of collega-ergotherapeuten thuis voortgezet. Samen streven we ernaar om uw zelfredzaamheid te vergroten en daarmee uw kwaliteit van leven te verbeteren.​