ISALA

Over de afdeling

Tijdens uw ziekenhuisverblijf

Ergotherapie is in geval van verwijzing door de medisch specialist onderdeel van de totale kosten van uw ziekenhuisopname. U ontvangt hiervoor geen aparte factuur.

Poliklinisch

Het is mogelijk om zowel voor u, maar ook voor een eventuele mantelzorger ergotherapie aan te vragen.
Ergotherapie werkt op verwijzing van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. De kosten voor de ergotherapeutische behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering voor maximaal 10 uur per kalenderjaar. Bij een verwijzing van een medisch specialist worden de kosten uit het ziekenhuisbudget vergoed als uw klacht een duidelijke relatie heeft met het klinische of poliklinische behandeltraject bij uw specialist.​