ISALA

Over de afdeling

​Hier leest u in hoeverre fysiotherapie wordt vergoed bij:

  • (Dag)opname

    Als u fysiotherapie krijgt bij (dag)opname in Isala, dan is dit altijd op aanvraag van uw behandelend arts. De kosten voor de therapie worden volledig vergoed.
  • Behandeling op polikliniek

    Op onze polikliniek kunt u terecht met of zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist. Poliklinische behandelingen worden apart in rekening gebracht. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Voor meer informatie over vergoedingen, zie: