ISALA

F.J.G. (Frans) Broekhoff

Functie
geestelijk verzorger

Opleiding(en)
theologie Katholieke Theologische Universiteit Amsterdam

Aandachtsgebied(en)
klinisch pastoraat, ethiek, onderwijs

​Frans Broekhoff maakt deel uit van het Palliatief Advies en Consultatieteam (PACT) van Isala. Hij is tevens bestuurslid van de landelijke beroepsvereniging Palliactief. Dit is de multidisciplinaire beroepsvereniging voor professionals werkzaam in de palliatieve zorg. De vereniging is in gesprek met het ministerie van VWS en beroepsverenigingen van artsen, verpleegkundigen en andere hulpverleners met als doel de verbetering van de palliatieve zorg in Nederland.


Werkzaam op de afdeling