ISALA

Over de afdeling

​Medisch wetenschappelijk onderzoek is belangrijk om de behandeling van patiënten met een oncologische kwaadaardige ziekte verder te optimaliseren.

Deelname

Patiënten die behandeld worden voor een kwaadaardige ziekte in Isala kunnen gevraagd worden, deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. Dit kan een Isala-studie zijn, maar ook een studie in groter verband. Soms wordt een studie namelijk in samenwerking met meerdere ziekenhuizen of in internationaal verband uitgevoerd.
Indien van toepassing zullen patiënten hierover uitvoerig mondeling en schriftelijk worden geïnformeerd door hun specialist. Vervolgens kunnen zij hun persoonlijke afweging maken en beslissen over wel of geen deelname aan het onderzoek. Deelname aan een studie is uiteraard altijd op vrijwillige basis.

Meer informatie

Meer informatie over het meedoen aan onderzoek, de rechten en plichten kunt u vinden in de brochure Medisch wetenschappelijk onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.