ISALA

Over de afdeling


European Federation of Societies for Hand Therapy (EFSHT)

Keurmerk logo

De EFSHT is een non-profit organisatie en vertegenwoordigt 1800 handtherapeuten uit Europa. Een van de uitgangspunten van de EFSHT is het in Europees verband ontwikkelen van gemeenschappelijke behandeltrajecten voor handtherapie.


JCI-accreditatie

Keurmerk logo

Isala heeft het internationale keurmerk JCI behaald voor kwaliteit en veiligheid. Voor dit keurmerk is er gekeken naar meer dan 1200 aspecten van kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs. Met het behalen van dit keurmerk heeft Isala aantoonbaar gemaakt voor al haar locaties te voldoen aan internationale standaarden voor kwaliteit en patiëntveiligheid.

JCI is anders dan andere kwaliteitskeurmerken. Het draait om de zorg voor de patiënt in de dagelijkse praktijk. Het beoordeelt niet alleen of protocollen en zorgplannen netjes op papier staan, maar JCI kijkt vooral naar wat ervan in de praktijk terecht komt.

De Joint Commission International (JCI) is een WHO-erkende organisatie die wereldwijd zorginstellingen toetst (World Health Organisation). Isala verdient met de accreditatie het Gold Seal of Approval van JCI en schaart zich daarmee in de rij van toonaangevende zorginstellingen in de wereld. Bekijk de geaccrediteerde zorginstellingen in Nederland.


Kwaliteitsregister paramedici

Keurmerk logo

​Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Bij wie kunt u het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.
Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepsgroepen, zoals ergotherapeuten.
In het kwaliteitsregister staat geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring.


Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie

Keurmerk logo

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie behartigt voor circa 22.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut.


Certificering handtherapie

Keurmerk logo

​De handtherapeuten zijn gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten met een specifieke opleiding tot handtherapeut. Zij zijn kwaliteits-geregistreerd in de respectievelijke registers voor fysiotherapeut of ergotherapeut. Binnen Isala zijn alle handtherapeuten ingeschreven bij het Nederlandse register voor handtherapeuten en zijn CHT-NL gecertificeerd. Het doel van registratie is het herkenbaar blijven als paramedicus en handtherapeut, het stimuleren van kwaliteitsbevordering en het zichtbaar maken van specifieke deskundigheid aan het publiek, verzekeraars en werkgevers.