ISALA

Over de afdeling

In Isala bieden wij de handtherapie als onderdeel van de multidisciplinaire behandeling in het Isala Hand- en polscentrum. Daar hoort bij dat u op de dag van uw eerste behandeling door de handtherapeut ook een afspraak bij een van de revalidatieartsen van het Hand- en polscentrum maakt. Als u voor behandeling komt na uw ingreep of bezoek aan specialist of huisarts dan wordt deze behandeling vergoed. Het betreft verzekerde ziekenhuiszorg. Dat wil zeggen dat de zorgverzekeraar in principe alle behandelingen vergoedt. Uw eigen risico kan wel worden aangesproken.

De ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben een website samengesteld over het betalen van uw ziekenhuiszorg. Op de pagina Ziekenhuiszorg, Wat betaalt u? leest u meer over eigen risico, vergoeding van uw zorg en kostenberekening door uw ziekenhuis.

Uitzondering

Het kan voorkomen dat u slechts één of twee keer handtherapie in Isala nodig heeft. Deze kortdurende behandeling, tot maximaal twee behandelingen, wordt als enkelvoudige fysiotherapie of enkelvoudige ergotherapie in rekening gebracht.
Enkelvoudige ergotherapie is onderdeel van het basispakket, de vergoeding van fysiotherapie is afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Raadpleeg daarvoor de informatie van uw zorgverzekering.